"שלמה פרידלנדר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6137 עמוד 2 מתאריך 21/09/2010

  ... השופט שלמה פרידלנדר - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע; עורך דין עמית כהן - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז הדרום; עורכת דין עדנה יוסף-קוזין - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז המרכז; עורכת דין לימור זהבה ביבי-ממן - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב ...

 2. גיליון 6107 עמוד 3 מתאריך 14/07/2010

  ... ועדת הבחירה מיום ו' בתמוז התש׳׳ע (18 ביוני 2010), החליטה לבחור בה׳׳ה לכהונת שופטים: השופט ציון קאפח - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי תל אביב; השופט דב מגד - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי באר שבע; השופט שלמה פרידלנדר - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי באר שבע ...

 3. גיליון 6087 עמוד 3 מתאריך 16/05/2010

  ... לבית המשפט המחוזי באר שבע (2) השופט שלמה פרידלנדר    השופט ארנון דראל לבתי משפט השלום מחוזות תל-אביב-והמרכז (2-3) עו״ד אילנה ליפסקר מודעי הרשמת אילה נוס ד אורלי מור-אל עו הרשם יובל זגית ד פנינה פריצקי עו עו״ד האשם אבו שחאדה ...

 4. גיליון 5881 עמוד 2 מתאריך 14/12/2008

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי׳׳ז-1957י (להלן - החוק), וסעיפים 5(א) ו-(ב) ו־12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את שלמה פרידלנדר, ת׳׳ז 57099871, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדות עררים לפי החוק, במחוז תל אביב. כ׳׳ז ...