"שמעון פיינברג" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6804 עמוד 2 מתאריך 19/05/2014

    ... הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984וי, אני מודיעה על גמר כהונתו של שמעון פיינברג, שופט בכיר של בית משפט השלום בירושלים, ביום ה' בכסלו התשע׳׳ד (8 בנובמבר 3ו20) עקב פרישתו לגמלאות. ח' בטבת התשע׳׳ד (וו ...