"שרה דברת" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6001 עמוד 2 מתאריך 29/09/2009

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שרה דברת, ת׳׳ז 065835704, שופטת של בית משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי באר שבע, החל ביום כ׳׳ו באלול התשס׳׳ט (15 בספטמבר 2009). כ׳׳ה באלול התשס׳׳ט (14 בספטמבר 2009 ...

  2. גיליון 5735 עמוד 2 מתאריך 08/11/2007

    ... השופט ניל הנדל, ת׳׳ז 15538507 השופטת רויטל כץ, ת׳׳ז 54303474 השופטת שרה דברת, ת׳׳ז 65835704 השופטת חנה סלוטקי, ת׳׳ז 707678 השופטת ורדה מרוז, ת׳׳ז 5005314 השופט יורם צלקובניק, ת׳׳ז 30531875 השופטת צילה צפת, ת׳׳ז 51348837 השופטת דפנה אבניאלי, ת׳׳ז 52262953. תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם של השופטים ...