"שרון הלוי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6750 עמוד 3 מתאריך 04/02/2014

  ... האסטרטגיה העסקית שלו; או הפסקת כהונתו של רונן לוי כמנהל הכללי של רשת כפר השעשועים והפיכת אחזקותיו בכפר השעשועים לפסיביות בלבד. המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www. antitrust.gov. il ...

 2. גיליון 6710 עמוד 24 מתאריך 09/12/2013

  ... רונן לוי, מפרק לב רחביה בע״מ (ח״פ 51-233308-9) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 27.1.2014, בשעה 12.30, במשרדי קבוצת מ. אביב, רח' אגריפס 40, ירושלים, לשם הגשת דוח ...

 3. גיליון 6686 עמוד 19 מתאריך 04/11/2013

  ... בבית המשפט המחוזי מרכז פר״ק 53102-10-13 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת בסט רהיט בע״מ, ח״פ 51-151491-1, והמבקשים: מנחם מנדל נויימן, עדנה אלבז, רני לוי, בדרי דברשוילי, ז'נאידה קפלון, ע״י ב״כ עו״ד ליאור כספי, מרח' הארבעה 19, תל אביב. 1053 ילקוט הפרסומים ...

 4. גיליון 6643 עמוד 31 מתאריך 12/08/2013

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 31.7.2013, התקבלה החלטה מיוחדת להחליף את המפרקת אשר מונתה בעבר, עו׳׳ד שרון לוי, ולמנות במקומה את עו׳׳ד עופר פיינשטיין, מרח' הדרור 65, מבשרת ציון, למפרק החברה. כל ...

 5. גיליון 6602 עמוד 23 מתאריך 30/05/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. רונן לוי, מפרק ח.ר.ד. חב' לסחר והשקעות בע״מ (ח”פ 51-269940-6) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 6531 עמוד 37 מתאריך 15/01/2013

  ... והמבקשת: רחלי רון לוי, ע״י ב״כ עו״ד דרור חייק, מרח' יהושוע חנקין 1, ת״ד 2614, עפולה 18254, טל' 04-6526479, פקס' 04-6592087. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.11.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 19.2.2013 ...

 7. גיליון 6489 עמוד 3 מתאריך 28/10/2012

  ... 2) לעודד חינוך שורשי ומקורי ברוח מורשת אבות; 027944321 יניב לוי (3) לטפח איכות חיים רוחנית ומוסרית, בדרכי יושר ואמת, 029009115 שרון לוי ולחנך לאהבת הבריות על פי התורה; 038423950 עמירם לזר (4) לסייע בידי זוגות צעירים ומשפחות ברוכות ילדים להשגת ...

 8. גיליון 6453 עמוד 26 מתאריך 31/07/2012

  ... 24.9.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, בית מס' 1, מושב אמץ 38870, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רונן לוי, מפרק מתחמי עיצוב בע״מ (ח״פ 51-339292-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 9. גיליון 6421 עמוד 22 מתאריך 24/05/2012

  ... ביום 19.7.2012 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' האמהות 13, נס ציונה 74025, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אהרון רוני לוי, מפרק אלי בן ארי, מפרק ילקוט הפרסומים 6421, ג' בסיוון התשע״ב, 24.5.2012 4260 ...

 10. גיליון 6402 עמוד 34 מתאריך 17/04/2012

  ... מס' 1, מושב אמץ 38870, למפרק החברה. רונן לוי, מפרק טל גזית בע׳׳מ (ח״פ 51-297353-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 26.3.2012 ...