"שרון לארי-בבלי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6525 עמוד 2 מתאריך 02/01/2013

  ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטים הרשומים מטה לשמש כשופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום: פאול שטרק שרון לארי-בבלי מרדכי כדורי תמר נמרודי אורלי ...

 2. גיליון 6225 עמוד 2 מתאריך 13/04/2011

  ... עורך הדין ארז שני - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורכת הדין יעל טויסטר ישראלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; השופטת שרון לארי-בבלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים; הרשמת לימור רייך - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב ...

 3. גיליון 6214 עמוד 3 מתאריך 17/03/2011

  ... עורך הדין ארז שני - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) מחוז תל אביב; עורכת הדין יעל טויסטר ישראלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; השופטת שרון לארי-בבלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים; הרשמת לימור רייך - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב ...

 4. גיליון 6186 עמוד 2 מתאריך 11/01/2011

  ... עו׳׳ד יחזקאל אליהו עו׳׳ד משה בראון הרשם נמרוד פלקס לבתי משפט השלום מחוז ירושלים (1) השופטת שרון לארי-בבלי לבתי משפט לתעבורה מחוז ירושלים (1) עו׳׳ד ליאורה גוברין לבתי המשפט לענייני משפחה מחוזות תל אביב (1) והמרכז (1) עו׳׳ד יחזקאל אליהו עו׳׳ד ארז שני לבתי משפט השלום מחוזות תל אביב (1 ...

 5. גיליון 5748 עמוד 2 מתאריך 12/12/2007

  ... הרשמת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי, ת׳׳ז 022893549, לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה מחוז הצפון; עו׳׳ד שרון לארי-בבלי, ת׳׳ז 012437372, לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה מחוז ירושלים. ט׳׳ו בכסלו התשס״ח (25 בנובמבר 2007) (חמ 3-60) דניאל פרידמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ'198 ...

 6. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... עו״ד אלון אינפלד עו״ד שרון לארי-בבלי עו״ד גיל דניאל הרשם אורי פוני (4-3) עו״ד אריה מוסקונה עו״ד אסתר וינדר עו״ד חגית אברהם עו״ד ישעיהו טישלר הרשמת כוכבה אילת גרבי הרשמת סבין כהן עו״ד אילן בן-דור עו״ד מאיר עדו פיזם עו״ד אריאל ברגנר הרשם ריאד קודסי עו״ד ערן קוטון עו״ד אנטולי קריינס ...