"שרון מאיר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6710 עמוד 6 מתאריך 09/12/2013

  ... במחוז חיפה: וואיל כיוף - נציג סיגל בן עוז - ממלאת מקום שרון מאיר - ממלאת מקום במחוז המרכז: ליאל אסרף - נציגה מירב פלג גבאי - ממלאת מקום יעקב בנטי - ממלא מקום משה צימרמן - ממלא מקום במחוז תל אביב: משה צימרמן - נציג אורית חמד - ממלאת מקום יעקב בנטי - ממלא מקום במחוז הדרום ...

 2. גיליון 6707 עמוד 33 מתאריך 28/11/2013

  ... 1/20092    וינשטין יעקב 1/20093    בכר מתילדה 1/20094    מרון מאיר 1/20095    בוטבול יעקב 1/20096    בוטבול משה 1/20097    יפה דבורה 1/20098    קודריץ' יבגני 1/20099    ראובן לורה 1/20100    רובינסקי יבגני 1/20102    ויילר נתן 1/20105    ניניו יעקב ...

 3. גיליון 6618 עמוד 83 מתאריך 27/06/2013

  ... זנגויל 9/55, ירושלים 23852924 זוהר רונן מאיר 08/05/13 36568-05-12 5983 החרמון 7/2, חולון 54110267 זמיר דוד 24/04/13 29958-07-11 6076 ואדי אל ג'וז 59 תד 2073, ירושלים 80822554 זעתרי מועאז 20/03/13 9120-04-12 ...

 4. גיליון 6605 עמוד 71 מתאריך 06/06/2013

  ... הנ״ל תתכנס ביום 28.7.2013, בשעה 10.00, ברח' היצירה 12, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יעקב מויסה, מפרק רונן מאיר יוניק מחשבים בע״מ (ח״פ 51-288758-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס ...

 5. גיליון 6582 עמוד 25 מתאריך 25/04/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. יוסי גנון, עו״ד, מפרק רונן ומאיר יוניק מחשבים בע״מ (ח״פ 51-288758-9) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 6519 עמוד 107 מתאריך 27/12/2012

  ... אוחיון שרון מאיר 09:30 23/10/13 24/10/12 49670-06-12 24928 טירת צבי 1588/7,בית שאן 301323051 אוחנה נסים 09:30 06/11/13 29/10/12 16570-09-12 27147 שכ שפרינצק 821/15,בית שאן 32890899 אטיאס שחר 09:30 06/11/13 ...

 7. גיליון 6452 עמוד 4 מתאריך 26/07/2012

  ... 2 13/04/201 אמירס אסתר אמירס יצחק 1/161376 13/10/2003 ברמן ברוך יעקב ברמן יוכבד 1/161377 2 29/03/201 מיכאלי יוסף חי מיכאלי תמר 1/161380 2 19/03/201 רון מאיר רון משר 1/161381 ילקוט הפרסומים 6452, ז' באב ההשע״ב, 26.7.2012 5516 ...

 8. גיליון 6366 עמוד 114 מתאריך 23/01/2012

  ... ילוי רוני מאיר 10:30 25/06/12 15/11/11 25055-11-11 15173 ההסתדרות י57/1,אשקלון 313775417 לומאיב זינאידה 09:00 07/02/11 13/12/11 20905-12-11 14032 ה.ד 4492 1135/17,אילת 31910073 ליישמן יעקב ינאי 10:00 03/10/12 ...

 9. גיליון 6182 עמוד 7 מתאריך 03/01/2011

  ... 1/51302 2010/׳נ17/0 מיכאלי נזוניה מיכאלי אריה 1/51003 0 30/10/201 ורון מאיר ורון אי נשר 1/51004 00/12/1901 נמירם הרצליה טירם אמנון 1/51100 0 09/09/001 מריחי ינסראל יעקב מביחי סוניה 1/51009 11/12/1909נ2 ויזזפלזרשסנת ...

 10. גיליון 6136 עמוד 40 מתאריך 19/09/2010

  ... 5/03/2006 1 הרון מאיר הרון מזל 1/1 34255 0 01/05/201 מלוביצקי זהבה סולומון זליג 1/1 34256 0 1/03/201 1 בלשן צביה בלשן עובד 1/1 34259 0 13/03/201 כגן נעם כגן יפה 1/1 34261 1/04/1998 1 לביד אהרון לביד גיריה 1/1 34262 ...