"שרית קריספין-אברהם" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6192 עמוד 2 מתאריך 25/01/2011

  ... עורך דין שמואל מלמד - לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב; עורכת דין שרית קריספין-אברהם - לכהונת שופטת של בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב; עורך דין אלי אנושי - לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז המרכז. ה' בשבט התשע׳׳א )10 בינואר 2011( )חמ 3-60( יעקב נאמן שר המשפטים ...

 2. גיליון 6169 עמוד 2 מתאריך 07/12/2010

  ... עו׳׳ד שרית קריספין-אברהם - נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב; עו׳׳ד רונית גורביץ - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז הצפון. ח' בכסלו התשע׳׳א )15 בנובמבר 2010( )חמ 3-1803( יעקב נאמן שר המשפטים ויושב ראש הוועדה לבחירת שופטים 1406 ...

 3. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... עו״ד שמוא ל מלמד,    עו״ד שרית קריספין-אברהם, עו״ד יאיר רבינוביץ,    עו״ד מירי קסלסי. לבתי משפט השלום מחוז הצפון (1) הרשם נעמן אדריס,    הרשמת ג'מילה ג'בארין, עו״ד אמאל חמיס,    עו״ד מרואן טאהא, הרשמת אינעאם שרקאוי. לבתי משפט השלום מחוז הצפון (1) השופטת אילונה ...

 4. גיליון 5987 עמוד 2 מתאריך 17/08/2009

  ... עו״ד שמעון לייבו, עו״ד אריאל ברגנר, עו״ד יהושע צימרמן, עו״ד אבשלום מאושר, עו״ד נעם שילו, עו״ד שרית קריספין-אברהם, עו״ד אלי אנושי, עו״ד מירי קסלסי, עו״ד יאיר רבינוביץ, עו״ד גיל קרזבום, עו״ד אריה זרזבסקי. הדרום (2 ...