"תאופיק אחמד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5567 עמוד 6 מתאריך 20/08/2006

    ... 54837877 תאופיק אחמד אבו ליל .153 98 16939 021287800 עלי רידא אבו ליל .154 110 16939 058573312 פאטמה שאני .155 ח' באב התשס׳׳ו(2 באוגוסט 2006) (חמ 3-2730) בנימין(פואד) בן-אליעזר שר התשתיות הלאומיות ...