"תאופיק כתילי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5984 עמוד 3 מתאריך 29/07/2009

  ... מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט תאופיק כתילי, ת׳׳ז 20443537, שופט בית המשפט המחוזי בנצרת, לשמש כשופט נוער עד לתום תקופת כהונתו באותה ערכאה ...

 2. גיליון 5973 עמוד 2 מתאריך 06/07/2009

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את תאופיק כתילי, ת"ז 020443537, שופט בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי נצרת, החל ביום ט' בתמוז התשס״ט (1 ביולי 2009). כ״ז ...

 3. גיליון 5646 עמוד 2 מתאריך 28/03/2007

  ... 1 ס”ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 143. מינוי נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של השופט תאופיק כתילי, ת”ז 020443537, לכהונת נשיא בתי משפט השלום במחוז הצפון ...

 4. גיליון 5462 עמוד 3 מתאריך 27/11/2005

  ... ת׳׳ז 26050781 כאמל סעב, ת”ז 50296755 עטאף עיילבוני, ת”ז 59504407 בן פיילס, ת׳׳ז 12984241 יעקב שפסר, ת”ז 54853684 כרמלה רוטפלד-האפט ת”ז 67759159 צבי הרטל (דימ'), 7805724 דרורה בית אור, ת׳׳ז 8036923 אשר קולה, ת׳׳ז 52918075 יוסף בן חמו, ת”ז 64861743 תאופיק כתילי, 20443537 י ס״ח התשס׳׳א, עמ' 410 ...