"תומר אלטוס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6348 עמוד 13 מתאריך 27/12/2011

    ... והמבקשת: מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע״מ (בניהול מיוחד), ע״י ב״כ עו״ד נועם הויזליך ו/או יורם הרשקוביץ ו/או ירון סימון ו/או אורן מילדוורט ו/או תומר אלטוס ו/או ענבל לוי ו/או שלי שושן, מרח׳ דרך מנחם בגין 125, ת״ד 7284, תל אביב, טל׳ 077-7774162/0, פקס׳ 03-6918168. נמסרת בזה הודעה, כי ביום ...

  2. גיליון 6074 עמוד 7 מתאריך 25/03/2010

    ... והמבקשת: מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע״מ (בניהול מיוחד), ע״י עו״ד נועם הויזליך ו/או יורם הרשקוביץ ו/או ירון סימון ו/או אורן מילדוורט ו/או תומר אלטוס ו/או ענבל לוי, מדרך מנחם בגין 125, ת״ד 7284, תל אביב, טל' 077-77741620/2, פקס' 03-6918168. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.2.2010 ...

  3. גיליון 6027 עמוד 16 מתאריך 03/12/2009

    ... והמבקשת: מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע״מ (בניהול מיוחד), ע״י ב״כ עו״ד שרון (שביט) כפתורי ו/או יורם הרשקוביץ ו/או ירון סימון ו/או אורן מילדוורט ו/או תומר אלטוס ו/או ענבל לוי, מכוח ייפוי כוח כללי שהעתק ממנו שמור בידי מזכיר בית המשפט ואשר מענם למסירת כתבי בי-דין: מבטחים, דרך מנחם בגין 124 ...