"תומר סילורה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6739 עמוד 2 מתאריך 20/01/2014

  ... 16)    הרשם תומר סילורה, לכהונת שופט בית דין אזורי לעבודה תל-אביב-יפו; (17)    עורך הדין מורן מרגלית, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון; (18)    עורכת הדין ריקנטי-רוסהר, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז הצפון; (19)    הרשמת סיגלית אופק, לכהונת שופטת בתי משפט השלום ...

 2. גיליון 6212 עמוד 8 מתאריך 14/03/2011

  ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-31969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורך הדין תומר סילורה, ת׳׳ז 025151200, לרשם בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, החל ביום כ׳׳ה באדר א' התשע׳׳א )1 במרס 2011 ...

 3. גיליון 6212 עמוד 32 מתאריך 14/03/2011

  ... פש׳׳ר 57931-11-10 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת סמינרים ארכיאולוגים בע״מ, ח״פ 51-088838-1, והמבקשת: סילבי יוגב, ת״ז 314019290, ע״י ב״כ עו״ד תומר סילורה ו/או יובל אלון, מבית רובינשטיין, רח' לינקולן 20, תל אביב 67134, טל' 03-5622734, פקס' 03-5617312 ...

 4. גיליון 5919 עמוד 26 מתאריך 19/02/2009

  ... תיק אזרחי 4/09 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת משובים תעשיות תוכנה בע״מ (לשעבר מוסיקפון בע״מ), ח״פ 51-135809-5, והמבקשת: נעמי נחמה שטיבל, ת״ז 51848620, ע״י ב״כ עו״ד תומר סילורה, מבית רובינשטיין, רח' לינקולן 20, תל אביב 67134, טל' 03-5622734, פקס' 03-5622733 ...

 5. גיליון 5832 עמוד 40 מתאריך 15/07/2008

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. תומר סילורה, עו״ד, מפרק סאבל אינווסטמנט בע״מ (ח״פ 51-164755-4) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 5470 עמוד 27 מתאריך 15/12/2005

  ... תיק אזרחי 2056/05 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת DIAMOND TREE TECHNOLOGIES LTD, ח״פ 51-248236-5 והמבקשים: רונן בדוח ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד תומר סילורה ואחרים, ממשרד עו״ד רועי פוליאק ושות', רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב 67134, טל' 03-5617311 ...