"תמר אברהמי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6777 עמוד 19 מתאריך 26/03/2014

  ... 07/02/2014 תמרי אברהם 975531/1 עומר מיכל 17/01/2014 טרן אטי חיה 975667/1 ל' באדר א' התשע׳׳ד (2 במרס 2014) שלמה דידי, המזכיר הראשי בית הדין הרבני האזורי בצפת הודעות להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה ...

 2. גיליון 6671 עמוד 2 מתאריך 09/10/2013

  ... מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(א)(3) ו־10)ב) לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריכה2 את מינויה של תמר אברהמי, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית ...

 3. גיליון 6671 עמוד 3 מתאריך 09/10/2013

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שרת המשפטים, אני מאריך1 את מינויה של תמר אברהמי, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, לרשמת של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, מיום ה' בחשוון התשע׳׳ד (9 באוקטובר 2013 ...

 4. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

  ... השופטת תמר אברהמי השופטת ניצנה בן דוד גרדוס השופטת נעה גרוסמן השופטת חדוה וינבאום וולצקי השופט דור ון חסדאי השופטת שלומית יעקובוביץ השופט ירון לוי השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת דנה מרשק מרום השופטת ריבה ניב השופטת דבורה עטר השופטת רונית פינצ׳וק אלט השופטת חנה פלינר השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל ...

 5. גיליון 6483 עמוד 2 מתאריך 18/10/2012

  ... לבית הדין האזורי לעבודה חיפה (1) הרשמת שגית דרוקר    עו׳׳ד נסרין סוסאן עו׳׳ד ח'אולה עאסי לבית המשפט המחוזי תל אביב השופטת תמר אברהמי השופט דניאל בארי השופט מרדכי בן-חיים השופטת נעה גרוסמן השופט דור ון חסדאי השופט זכריה ימיני השופט יצחק יצחק השופטת ארנה לוי השופט שמואל לנדמן ...

 6. גיליון 6422 עמוד 10 מתאריך 29/05/2012

  ... 886385/1 אביטל דניאל 02/02/2012 אבוטבול חנה 886431/1 תמרי אברהם 23/01/2012 תמרי לאה 886453/1 שמש רבקה 29/11/2011 שמש אהרן 886466/1 גיטמן רבקה 18/11/2011 בטלמן בתיה 886558/1 רויטמן אדוארד ...

 7. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

  ... השופטת תמר אברהמי השופט דניאל בארי השופט מרדכי בן-חיים עו״ד שלומית ברנע פרגו השופטת חדוה וינבאום וולצקי השופטת בלהה טולקובסקי השופטת שלומית יעקובוביץ השופטת אביגיל כהן השופט ירון לוי השופטת ניצה מימון שעשוע השופטת ריבה ניב השופטת רחל-בת ערקובי השופט מרדכי פלד השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל קינר ...

 8. גיליון 6290 עמוד 14 מתאריך 07/09/2011

  ... סווידראנה כהן מגובי 3פה גוממו גרי נווי גרומוב יורי גוררו 1 ולדימיר ש ו קרח פווספר זכריה מימין קקיאשוילי אברהם פורטנה גניה אסמבג 9רלה סוקולינסקיי י בעיה ביטון סימי אפראיסוב □יביה תידרי מלכה מ1רו יגאל קקיאשוילי מקוולה סלוסין צילה תמרי אברהם מזניק אילנה איסקוב דמימרי פלותס מוציא נו תזד מאיר ימין יוסף ...

 9. גיליון 6244 עמוד 80 מתאריך 30/05/2011

  ... 7150151 תמרי אברהם :אליי הדיונים יתקיימו בב־המ״ש המחוזי בתל אביב המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיוו בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות יגל הפטר החייב יוסף ז־לב־גר,עו״ד, וגי; אביב ילק וס הפרסומי ם 6244, כ׳׳ו באיי ר ה תשע׳׳א, 30.5.2011 4514 ...

 10. גיליון 6114 עמוד 92 מתאריך 29/07/2010

  ... הותשטוה להונרד 1/21905 0/2000 24/0 תמרי אברהם תמרי שובנה דבור 1/20 098 0 09/02/201 בן ארויה רבקה קן ארויה ישראל 1/22002 ס201/סס/1ס קוסטרנוב סופיה קוסטארנוב לאוניד 1/22020 2/2000 2/1 1 בויאש סימי מייאל הנרי 1/22802 ...