"תמר ברק" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6748 עמוד 24 מתאריך 02/02/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.3.2014, בשעה 8.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. תמר ברק, עו׳׳ד, מפרקת פי.טי.אם.אי (ח״פ 51-418819-2) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6614 עמוד 25 מתאריך 24/06/2013

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.9.2013, בשעה 8.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. תמר ברק, עו״ד, מפרקת 5543 ילקוט הפרסומים 6614, ט״ז בתמוז התשע״ג, 24.6.2013 ...

 3. גיליון 6563 עמוד 82 מתאריך 12/03/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.4.2013, בשעה 8.00, ברח' טופח 3, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. תמר ברק, עו״ד ...

 4. גיליון 6554 עמוד 59 מתאריך 27/02/2013

  ... תמר ברק, עו״ד, מפרקת קרן הורים לחינוך בישראל בע״מ (ח״פ 51-431682-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של ...

 5. גיליון 5476 עמוד 8 מתאריך 29/12/2005

  ... 1)    עוזי דיין, רח' השפלה 3, כוכב יאיר 2)    יהודה גלעד, קיבוץ לביא 3)    אתי פרץ, שד' חן 23, תל אביב 4)    לאוניד ברוורשטיין, רח' פיקסו 5, קרית אתא 5)    דוניא בראנסי, טייבה 6)    תמר ברק, רח' הלני המלכה 9, הרצליה 7)    רימון ג'ובראן, רח' שני בנובמבר 18/3, חיפה ...