"תמר סנונית-פורר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6472 עמוד 2 מתאריך 12/09/2012

  ... עורכת הדין ורד שביט פינקלשטיין - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; הרשמת תמר סנונית-פורר - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; הרשמת קרן כהן - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב; עורך הדין ירון גת - לכהונת שופט של בית משפט ...

 2. גיליון 6468 עמוד 2 מתאריך 04/09/2012

  ... נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום א' באלול התשע׳׳ב )19 באוגוסט 2012(: ורד שביט פינקלשטיין תמר סנונית-פורר א' באלול התשע׳׳ב (19 באוגוסט 2012) )חמ 3-2666( יעקב נאמן _    שר המשפטים י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393 ...

 3. גיליון 6441 עמוד 2 מתאריך 04/07/2012

  ... הרשמת תמר סנונית-פורר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עורכת הדין ורד שביט פינקלשטיין - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט השלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עורכת הדין נעם חת מקוב - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז הדרום; הרשם דן סעדון - נבחר ...

 4. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

  ... עו״ד אהוד גרין עו״ד ורד שביט פינקלשטיי הרשמת תמר סנונית-פורר )2-1 לבתי משפט השלום מחוז הדרום ) הרשם יניב בוקר הרשמת דורית בונדה עו״ד ליאור ברינגר עו״ד פנינה בן יוסף עו״ד רנה הירש (בסקר) עו״ד יעקב דנינו עו״ד נעם חת מקוב ...

 5. גיליון 6091 עמוד 3 מתאריך 30/05/2010

  ... 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עו׳׳ד תמר סנונית-פורר, לרשמת של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, החל ביום ...