אבו מ. אחזקות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6869 עמוד 7 מתאריך 03/09/2014

 2. גיליון 6860 עמוד 3 מתאריך 20/08/2014

  ... פרש מרקט בע״מ 9686 מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברכת יעל וקנין (רעננה) בע״מ חברת אחזקות שירז דש השקעות בע״מ 9687 פיתוח וייצור חלקים מחומרים מרוכבים פ.ב.מ. חומרים מרוכבים הפעלת סניפי רשת מקדונלדס בישראל אלוניאל בע״מ ...

 3. גיליון 6859 עמוד 41 מתאריך 19/08/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל — לא ייענה. עודד בן דוד, מפרק איידיאג אחזקות בע״מ (ח״פ 9—424893—51) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין ...

 4. גיליון 6859 עמוד 47 מתאריך 19/08/2014

  ... שלום) אחזקות בע״מ (ח״פ 7—206688—51) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה ביום ...

 5. גיליון 6855 עמוד 44 מתאריך 12/08/2014

 6. גיליון 6850 עמוד 14 מתאריך 31/07/2014

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.6.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד עדי קוינט, מרח' מנחם 125, תל אביב, למפרקת החברה. עדי קוינט, עו״ד, מפרקת יורוקום אחזקות נכסים בע׳׳מ ...

 7. גיליון 6842 עמוד 36 מתאריך 22/07/2014

  ... רח' אבא אבן 12, בניין D, קומה 9, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יוסף גבורה, רו״ח, מפרק א.ש.א.מ אחזקות בע״מ (ח״פ 51-479249-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 8. גיליון 6832 עמוד 15 מתאריך 07/07/2014

  ... 9.00, במשרדי החברה, רח' אבא אבן 16, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. קרן אור בן חיים, עו״ד, מפרקת אפ.איי.די אחזקות בע״מ (ח״פ 51-293802-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 9. גיליון 6814 עמוד 24 מתאריך 08/06/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.8.2014, בשעה 9.00, במשרדי פישמן אחזקות בע׳׳מ, רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ...

 10. גיליון 6811 עמוד 51 מתאריך 02/06/2014