אבזר 1 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 75 מתאריך 23/09/2014

  ... כנ״ר כלובל ל ״ז שם החייב/ל 5ו/ו26/1 09:30 09/09/83 ;:0560-08-83 33179 מרבד הקסמים 89/86,חולון 00618002 חבאו בר במעון 6ו/02/יו סי:08 83/09/83 84980-08-83 33699 יעב׳׳ב 00/0 ,מי: אוניו: -8פו 39156908 חזןניסים ...

 2. גיליון 6885 עמוד 3 מתאריך 22/09/2014

  ... ת״י 5392 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים, לתיעול ולביוב - פוליאתילן: אבזרים, גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2014 למהדורה מאוגוסט 2005; ת״י 5392 חלק 5 - מערכות צנרת פלסטיק למערכות לחץ טמונות בקרקע ומעל הקרקע, למים לשימושים כלליים, לתיעול ולביוב ...

 3. גיליון 6860 עמוד 2 מתאריך 20/08/2014

  ... 9665 פיתוח, ייצור ושיווק מחשבים ניידים, נייחים, אבזרים למחשבים, טאבלטים, שרתים ותוכנות לניהול IT שיווק שרתים, מערכות אחסון, מוצרי תוכנה ושירותים נלווים המיוצרים על ידי חברת האם - IBM World Trade Corporation פיתוח, ייצור ושיווק שרתים, מערכות אחסון, מוצרי תוכנה ושירותים נלווים ...

 4. גיליון 6810 עמוד 3 מתאריך 01/06/2014

  ... ת״י 1205 חלק 3 - מיתקני תברואה: קבועות שרברבות ואבזריהן, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2007; ת״י 1205 חלק 4 - מיתקני תברואה: מערכת הביוב והתיעול, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מינואר 2008; 1 ת״י 1205 חלק 6 - מיתקני תברואה: שיטות בדיקה, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה ממאי 2010 ...

 5. גיליון 6758 עמוד 33 מתאריך 18/02/2014

  ... לאבזר 0/0,םור יהודה 504484203 אמינוב אברהם 00:00 00/00/00 03/00/04 0000-n-03 34000 הגבור האלמשי 44/0,תלי אביב -יפו 00847260 אפל מוחם 00:00 00/00/00 02/00/14 40809-00-04 43243 מחרוזת 06/0,תל אביב -יפו 33810440 ...

 6. גיליון 6741 עמוד 8 מתאריך 21/01/2014

  ... נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 20.3.2014,    בשעה 11.00. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם ...

 7. גיליון 6709 עמוד 11 מתאריך 05/12/2013

  ... אספקת מגוון שירותים בתחום ה^1 שירותי מיקור חוץ של עובדים מיומנים בתחום וריפיקציה ותכנון לתעשיית השבבים א מ ן מחשבים בע״מ וריאסט ונצ'ר בע״מ 9401 ייבוא, שיווק ומכירה סיטונאית של מוצרי חשמל בעצמה ובאמצעות חברות בנות שיווק ומכירה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה מיני ליין בע״מ ...

 8. גיליון 6677 עמוד 3 מתאריך 21/10/2013

  ... חברה זרה אשר פועלת בתחום המוצרים הסופגים (ממחטות נייר, מגבונים, תחבושות היגייניות, אבזרים לחדרי ניתוח וכדומה), המשווקים באמצעות חברת חוגלה קימברלי בע״מ חברה העוסקת במחקר ופיתוח בתחום התקנים חד-פעמיים לטיפול בליקויי רצפת האגן בקרב נשים Kimberly-Clark Worldwide, Inc. קונטיפי בע״מ 9369 ...

 9. גיליון 6676 עמוד 4 מתאריך 20/10/2013

  ... נפתלי בנט _    שר הכלכלה 1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳ט, עמ' 34. אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים האלה ...

 10. גיליון 6633 עמוד 4 מתאריך 24/07/2013

  ... ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012) והסמכתיימת ביום כ' בשבט התשע׳׳ג (31 בינואר 2013). כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳ג (3 ביולי 2013) (חמ ה3-66-3-6) ניסן סלומינסקי יושב ראש ועדת הכספים הודעה על קביעת מתכונת דיווח על רווחיות ומחירים גפ׳׳מ לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996 אני ...