אבזר 1 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6467 עמוד 5 מתאריך 04/09/2012

  ... ת׳׳י 5207 - צינורות פלדה ואבזריהם לשימוש כללי בעלי ציפוי פנימי במלט צמנט, מיולי 2012; ת׳׳י 31000 - ניהול סיכונים: עקרונות וקווים מנחים, מיולי 2012 בא במקום ת׳׳י 5300 חלק 1 מדצמבר 2007; ת׳׳י 31000 חלק 1 - ניהול סיכונים: הנחיות למימוש התקן הישראלי ת׳׳י 31000 - ניהול סיכונים - עקרונות וקווים ...

 2. גיליון 6465 עמוד 11 מתאריך 29/08/2012

  ... שמות הצדדים להסדר מספר מכירת ספרי נסיעות, מזוודות ואבזרים לנסיעות תניית אי-תחרות נלווית למיזוג איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בע״מ ממסי תיירות בע״מ 8933 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128; התש׳׳ס, עמ' 113. 6115 ילקוט הפרסומים 6465, י״א באלול התשע״ב, 29.8.2012 ...

 3. גיליון 6460 עמוד 5 מתאריך 16/08/2012

  ... הסמכת רשות מוסמכת לפי צו יבוא חופשי, התשע׳׳ב-2012 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו יבוא חופשי, התשע׳׳ב-2012', אני מסמיך את ציפי שיינקמן, ת׳׳ז 022177943, לרשות מוסמכת למתן רישיון ייבוא לייבוא נשק ותחמושת; חלקיהם ואבזריהם כמפורט בפרט מכס 93 לצו תעריף המכס ומס קנייה על טובין, התשע׳׳ב-2 1 220. ד' באב ...

 4. גיליון 6427 עמוד 2 מתאריך 06/06/2012

  ... אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 אני מכריז, לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים האלה: ת״י 1516 חלק 1 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו (1.2 um=vp) עד 30 ק׳׳ו (36 um=1'p): כבלים ...

 5. גיליון 6426 עמוד 6 מתאריך 05/06/2012

  ... 1)    רשימה שמית של המשתתפים בכל אחת מתתי-הקבוצות האמורות בהגדרת הפקה מקומית, תוך ציון לגבי כל משתתף אם הוא בן העדה האתיופית, וכן הצהרה של מבקש התמיכה כי הפרטים בדבר ההשתייכות לעדה האתיופית נכונים לפי הידוע לו; (2)    עדכון למסמכים האמורים בסעיף 5(ג), ככל שישנו; (3)    תקציב מאושר או הצעת ...

 6. גיליון 6416 עמוד 6 מתאריך 16/05/2012

  ... 145 חלק 24 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות למעטפות המשמשות כבית להתקני מגן ולציוד חשמלי דומה לפיזור הספק, ממרס 2012; ת”י 362 חלק 2 - תערובות אספלט חמות: ייצור והספקה, ממרס 2012 בא במקום ת”י 362 מיוני 1991 וגיליון התיקון מפברואר 2004; 1 ...

 7. גיליון 6416 עמוד 7 מתאריך 16/05/2012

  ... גזיים: צינורות, ממרס 2012 בא במקום ת׳׳י 4018 חלק 1 מדצמבר 2009 וגיליון התיקון מיוני 2010; ת׳׳י 71555 חלק 3 - מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים: אבזרים, ממרס 2012 בא במקום ת”י 4018 חלק 2 מדצמבר 2009; ת׳׳י 71555 חלק 4 - מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים: שסתומים, ממרס 2012 ...

 8. גיליון 6397 עמוד 6 מתאריך 29/03/2012

  ... ג( מזון, מים4 ומשקאות - בדיקות כימיות, ביולוגיות ופיזיקליות - )1( מזון מעובד ולא מעובד של תוספי מזון ותוספי תזונה לרבות צמחי מרפא, תבלינים וחומרים נושאים; )2(    שאריות חומרי הדברה; )3(    שאריות של מזהמים; )4(    בדיקות של משטחי עבודה ומכלי אחסון; )5(    בדיקות מי שתייה ...

 9. גיליון 6393 עמוד 9 מתאריך 20/03/2012

  ... אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר והמיועדים לתאורת חירום ניו לייט לסרי ייצור ושיווק גופי תאורה בע״מ 63189 15.12.11 מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות סיטילייט הנדסה (2006) בע״מ 62338 15.12.11 ...

 10. גיליון 6393 עמוד 18 מתאריך 20/03/2012

  ... צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן: ציפוי חיצוני בפוליאתילן מיוצר בשיחול - ציפוי תלת-שכבתי 17164 צינורות המזרח התיכון תעשיות 2001 בע״מ כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו (1.2=UM) עד 30 ק׳׳ו (36 ק׳׳ו UM): כבלים למתח נקוב של 1 ק״ו (1.2=UM) ו-3 ק׳׳ו (3.6 ק״ו= UM ...