אבזר 1 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6377 עמוד 8 מתאריך 15/02/2012

  ... ת׳׳י 13155 - עגורנים - בטיחות: אבזרי הרמה לא מקובעים, מינואר 2012; ת׳׳י 2378 חלק 4 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני, מינואר 2012; ת׳׳י 14502 חלק 1 - עגורנים - ציוד להרמת אדם: סלים תלויים, מינואר 2012; ת׳׳י 14502 חלק 2 - עגורנים - ציוד להרמת אדם ...

 2. גיליון 6368 עמוד 6 מתאריך 26/01/2012

  ... 1    י״פ התשס׳׳ט, עמ' 4102. 2    ק״ת התשמ״א, עמ' 510; התשנ׳׳א, עמ' 723. הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ״ג-1993 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ״ג-11993, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי ...

 3. גיליון 6368 עמוד 8 מתאריך 26/01/2012

  ... ת׳׳י 14443 חלק 1 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע - כרטיסי קרבה: מאפיינים פיזיים, מדצמבר 2011 בא במקום המהדורה מנובמבר 2002; ת׳׳י 14443 חלק 2 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע - כרטיסי קרבה: עוצמת תדר רדיו ומנשק אותות, מדצמבר 2011 בא במקום המהדורה מנובמבר 2002 ...

 4. גיליון 6351 עמוד 3 מתאריך 29/12/2011

  ... ת״י 158 חלק 2 - מיתקנים לגזים פחמימניים (גפ״מ): התקנה של צנרת ואבזרים, מינואר 2004 וגיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2005, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2011. גיליון התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס״ט, עמוד 5765. תחילתה של אכרזה זו ...

 5. גיליון 6299 עמוד 5 מתאריך 26/09/2011

  ... 1)    בעד כל שעה שנתית של שיעורים עיוניים שלומד תלמיד בתכנית לימודים מלאה בבית הספר כשיעורי חובה בשנת ההערכה, יקבל בית הספר נקודה אחת במשתנה זה, ובלבד שב-80% מהשעות לפחות שבעדן יינתן ניקוד לפי סעיף קטן זה ילמדו מורים שהם בעלי תואר אקדמי מתאים, מוניטין מוכח בתחום או בעלי ותק מקצועי של עשר שנים לפחות ...

 6. גיליון 6260 עמוד 9 מתאריך 05/07/2011

  ... כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו (1.2=UM) עד 30 ק׳׳ו (3.6 = UM) : כבלים למתח נקוב של 1 ק׳׳ו (1.2=UM) ו-3 ק׳׳ו (3.6=UM) ATILIM KABLO SAN.TIC.LTD.STI - טורקיה 62130 13.04.11 כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1,000 וולט: מוליכים מבודדים ...

 7. גיליון 6250 עמוד 8 מתאריך 14/06/2011

  ... ת׳׳י 60898 חלק 1 - אבזרים חשמליים - מפסקים להגנה מפני זרם-יתר למיתקנים ביתיים ולמיתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים, ממאי 2011. התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס׳׳ט, עמ' 5765. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים ...

 8. גיליון 6241 עמוד 15 מתאריך 25/05/2011

  ... הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל) 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128; התש׳׳ס, עמ' 113. הודעה על פטור מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ג' ...

 9. גיליון 6231 עמוד 3 מתאריך 04/05/2011

  ... מוצרי חשמל ביתיים ומערכות סולריות אבזרי חשמל ותאורה ברימאג דיגיטל אייג' בע”מ קבוצת לב אופיר בע”מ 8455 רשת סופרמרקטים למכירה קמעונאית בעלת שני מינימרקטים בהרצליה למכירה קמעונאית פרש מרקט בע”מ מ.א. יובל סחר ושיווק בע”מ 8461 ׳א (2 בפברואר 2011)1 2 כלהלן ...

 10. גיליון 6215 עמוד 5 מתאריך 24/03/2011

  ... לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מודיע בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן: ת׳׳י 1042 חלק 1 - מכונות טקסטיל ואבזריהן: קונוסים לסלילת חוטים (סלילה צלובה): קונוסים שמחצית זוויתם '15 9°, מאוגוסט 1979 ...