אבזר 1 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6211 עמוד 6 מתאריך 09/03/2011

  ... w.^ כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזרים למתח נקוב מ-׳ ק״ו (1.2 ק״ו = UM) עד 30 ק״ו (36 ק״ו = UM): כבלים למתח נקוב של 1 ק״ו (1.2 ק״ו = UM) ו-3 ק״ו (3.6 ק״ו = UM) גאמאטק כבלים בע״מ 56159 w.^ מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנת מעליות הידראוליות גלופאר מעליות בע״מ ...

 2. גיליון 6211 עמוד 11 מתאריך 09/03/2011

  ... סלע חברה למוצרי בטון בע״מ חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום 44937 ספיגולנט מוצרי בטון 2003 בע״מ כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו (1.2 ק׳׳ו = UM) עד 30 ק׳׳ו (36 ק׳׳ו = UM): כבלים למתח בקוב של 1 ק׳׳ו (1.2 ק׳׳ו = UM) ו- 3 ק׳׳ו (3.6 ק׳׳ו = UM ...

 3. גיליון 6202 עמוד 23 מתאריך 22/02/2011

  ... מכל הדחה לאסלה SANITARTECHNIK EISENBERG GMBH - GERMANY 48530 20.9.10 צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות פלעד ח.י. תעשיות בע”מ 56430 20.9.10 2631 ילקוט הפרסומים 6202, י״ח באדר א' התשע״א, 22.2.2010 1 ...

 4. גיליון 6202 עמוד 24 מתאריך 22/02/2011

  ... מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים מפוליאתילן להספקת מים: התאמת המערכת לייעודה ריטל אור בע”מ 49435 20.9.10 תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע מופעיים לזרמים עד 16 אמפר -דרישות כלליות ש.מ יוניברס אלקטרוניקס בע”מ 56889 20.9.10 ...

 5. גיליון 6178 עמוד 6 מתאריך 23/12/2010

  ... ת׳׳י 6044 - מכלי אצירה לפסולת עירונית מוצקה: צבעים וסימונים, מנובמבר 2010; ת׳׳י 14372 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג )סכו״ם( ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות, מנובמבר 2010; ת׳׳י 10192 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - מנשקים למערכת אלקטרונית ביתית: המנשק האוניברסלי קבוצה ...

 6. גיליון 6165 עמוד 18 מתאריך 29/11/2010

  ... דין שיווק וקלייה בע”מ נופת דגן (1990) בע”מ 8278 ייצור, יבוא, ושיווק של מוצרי הנעלה, ביגוד ואבזרי אופנה שיווק הנעלה בריל תעשיות נעליים בע”מ כל נעל סנטר בע”מ 8261 ייצור ואספקת נייר חום ייצור ואספקה נייר לבן נייר חדרה בע”מ מונדי נייר חדרה בע”מ 8268 ...

 7. גיליון 6158 עמוד 4 מתאריך 08/11/2010

  ... ת״י 21138 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת-קרקעיים בלא לחץ - מערכות צנרת בעלת דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח )PVC-U(, מפוליפרופילן )PP( ומפוליאתילן )PE(: דרישות לחומרים וקריטריוני ביצועים לצינורות, לאבזרים ולמערכת, מספטמבר 2010 בא במקום ת"י 4299 מדצמבר 1997; 932    ילקוט הפרסומים ...

 8. גיליון 6158 עמוד 5 מתאריך 08/11/2010

  ... התקנים הישראלי 1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳א, עמ' 22. הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט לפי חוק הנפט, התשי”ב-1952 בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי”ב-11952 (להלן -    החוק), אני מודיע כי הארכתי ביום י׳׳ב באלול התש׳׳ע (22 באוגוסט 2010) את תוקפו של הרישיון 342/”חוף אשקלון”2 עד יום כ”ד ...

 9. גיליון 6154 עמוד 7 מתאריך 01/11/2010

  ... ת׳׳י 61048 - אבזרי עזר לנורות - קבלים לשימוש במעגלים חשמליים של נורות שפופרת פולאורניות ושל נורות פריקה אחרות - דרישות כלליות ודרישות בטיחות, מאוגוסט 2010. התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס׳׳ט, עמ' 5765. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים ...

 10. גיליון 6141 עמוד 3 מתאריך 10/10/2010

  ... 18.7.10 מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול חן ענבל שירותים 43075 18.7.10 כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו (1.2=UM) עד 30 ק׳׳ו (36 UM=rp): כבלים למתח נקוב של 1 ק׳׳ו (1.2=UM) ו-3 ק׳׳ו (3.6 UM=rp) - TUMKA KABLO SANAYI A.S. ...