אבזר 1 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6137 עמוד 6 מתאריך 21/09/2010

  ... במקומו יבוא: ת׳׳י 47 - נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים, מספטמבר 2010. ת׳׳י 61347 חלק 1 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות, מדצמבר 2001. במקומו יבוא: ת׳׳י 61347 חלק 1 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות, מספטמבר 2010. ת׳׳י 61347 חלק 2.1 ...

 2. גיליון 6137 עמוד 7 מתאריך 21/09/2010

  ... במקומו יבוא: ת׳׳י 60923 - אבזרי עזר לנורות - נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פולאורניות) - דרישות ביצועים, מספטמבר 2010. ת׳׳י 397 חלק 1.1 - נטלים לשפופרות פלואורניות: דרישות פעולה, מינואר 1996. במקומו יבוא: ת׳׳י 60921 - נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועים, מספטמבר 2010 ...

 3. גיליון 6120 עמוד 2 מתאריך 11/08/2010

  ... ״ציוד מכני הנדסי״ - מכונה המיועדת או המשמשת לבנייה הנדסית לעבודות ציבוריות, לעבודת קרקע, לחציבה, להרמה, להעמסה או לפריקה, ולרבות טרקטור לרבות ציוד עזר לאלה ואבזריהם (להלן גם - ״צמ״ה״) והכל כפי שנקבע בחוק רישום הנדסי, התשי״ז-1 21957, ובתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי״ט-31959. ו.    ״מעביד בתחום ...

 4. גיליון 6120 עמוד 12 מתאריך 11/08/2010

  ... 20.1.10 תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות חברת מ. וויסבורד ובניו בע״מ 53208 20.1.10 תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות חברת מ. וויסבורד ובניו בע״מ ...

 5. גיליון 6120 עמוד 13 מתאריך 11/08/2010

  ... בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים - דרישות מיוחדות לכיריים, למשפתים, לתנורי אפייה ולמכשירים דומים נייחים לבישול - ELECTROLUX ITALY SPA איטליה 53220 20.1.10 אבזרי יציקת ברזל חשילה לחיבור צינורות יצרן: LANGFANG PANNEXT PIPE FITTING CO. LTD ...

 6. גיליון 6118 עמוד 2 מתאריך 10/08/2010

  ... ת׳׳י 1229 חלק 3 - פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי: קצף פוליאורתן מותז, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2010 למהדורה מספטמבר 1988; ת׳׳י 4018 חלק 1 - צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים: סדרה מטרית - צינורות, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2010 למהדורה מדצמבר 2009; ת׳׳י 5352 חלק 1 - צינורות ואבזרים ...

 7. גיליון 6118 עמוד 3 מתאריך 10/08/2010

  ... ת׳׳י 61540 - אבזרים חשמליים - התקני מגן מיטלטלים לזרם דלף בלא הגנה אינטגרלית מפני זרם יתר, לשימוש ביתי ולשימושים דומים (PRCDs) , מיוני 2010. י׳׳ח בתמוז התש׳׳ע (30 ביוני 2010) (חמ 3-96) דני גולדשטיין המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי 1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳א, עמ' 22 ...

 8. גיליון 6103 עמוד 9 מתאריך 01/07/2010

  ... ת״י 60927 - אבזרי עזר לנורות - התקני הדלקה (למעט מדלקי-להט) - דרישות ביצועים, ממאי 2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 2002; ת״י 61169 חלק 1 - מחברים לתדר רדיו: מפרט דרישות גנרי -    דרישות כלליות ושיטות מדידה, ממאי 2010 בא במקום ת״י 1517 מנובמבר 1993 וגיליון התיקון מדצמבר 1999; ת״י 61169 ...

 9. גיליון 6084 עמוד 8 מתאריך 11/05/2010

  ... ת”י 858 - מובלים ואבזריהם לכבלים ולמוליכים מבודדים להתקנות תת-קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת: מובילי PVC בעלי דופן מקשית ואבזריהם מדצמבר 2000, גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2004. ת”י 4519 - מובלים לכבלים ולמוליכים מבודדים, להתקנות תת-קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת: מובלים תרמופלסטיים בעלי דופן גלית ...

 10. גיליון 6070 עמוד 9 מתאריך 14/03/2010

  ... קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה פרט 1.1 בית מרקחת לרבות בקופת חולים ולמעט בבית חולים חומרים ותכשירים רפואיים, לרבות חומרי גלם, וכן - למעט לעניין פרט משנה ג' - אבזרים ומכשירים רפואיים וכל חומר או פריט הנלווה לשימוש בהם פרט 1.3(א) ייצורם פרט 1.3(ב) אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום פרט 1.3 ...