אבזר 1 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6065 עמוד 16 מתאריך 22/02/2010

  ... 14.7.2009 צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי נירלט בע״מ 42738 14.7.2009 כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו (1.2=UM) עד 30 ק׳׳ו (36 ק׳׳ו UM) כבלים למתח נקוב של 1 ק׳׳ו (1.2=UM) ו-3 ק׳׳ו (3.6 UM=vp) קבוצת לב אופיר בע״מ מפעל נתניה 46744 ...

 2. גיליון 6065 עמוד 18 מתאריך 22/02/2010

  ... אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר והמיועדים לתאורת חירום פ.א תאורת חירום בע״מ 48464 25.10.2009 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים - תנור קורן תעשיות מתכת מולדת 50537 25.10.2009 ...

 3. גיליון 6052 עמוד 13 מתאריך 21/01/2010

  ... ת׳׳י 4018 חלק 1 - צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים: סדרה מטרית - צינורות, מדצמבר 2009 בא במקום ת׳׳י 4018 מנובמבר 2001; ת׳׳י 4018 חלק 2 - צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים: סדרה מטרית - אבזרים, מדצמבר 2009; ת׳׳י 5098 - תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה, מדצמבר 2009 ...

 4. גיליון 6039 עמוד 3 מתאריך 30/12/2009

  ... 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ד, עמ' 143. הסמכה לפי צו יבוא חופשי, התשס”ט-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, התשס”ט-12008, אני מסמיך את מנהל אמ”ר (היחידה לאבזרים ומכשירים רפואיים), במשרד הבריאות להתיר יבוא טובין בלא הצגת רישיון יבוא או בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים כמפורט ...

 5. גיליון 6014 עמוד 4 מתאריך 01/11/2009

  ... מוצרי אבחון, אבזרים, ומכשור למעבדות רפואיות אגיס סוכנויות מסחריות (1989) בע״מ 7840 מוצרי דיאגנוסטיקה רפואית למעבדות רפואיות פארמטרייד בע״מ מוצרי צנרת ישראל מנדלסון הספקה טכנית והנדסית -קמ״ן (2005) בע״מ 7851 בניית תשתיות מים וניהול משקי מים ...

 6. גיליון 6000 עמוד 3 מתאריך 24/09/2009

  ... ת׳׳י 5352 חלק 1 - צינורות ואבזרים מפלסטיק - מערכות צנרת פוליאתילן מצולב להובלת דלקים גזיים - סדרה מטרית -    דרישות: צינורות, מאוגוסט 2009 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2002; ת׳׳י 5378 - מיתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2009; ת׳׳י 5395 - שידור שמע ספרתי )DAB ...

 7. גיליון 5990 עמוד 6 מתאריך 25/08/2009

  ... ת׳׳י 1001 חלק 4 - בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן, מיולי 2009; ת׳׳י 5360 - סמלים לשימוש בתוויות של אבזרים רפואיים, בסימון ובמידע להפצה, מיולי 2009 בא במקום המהדורה מיולי 2006; ת׳׳י 5862 - התקנים לסגירה אוטומטית של גז בעת רעידת אדמה, מיולי 2009; 1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳א, עמ' 22 ...

 8. גיליון 5988 עמוד 3 מתאריך 18/08/2009

  ... במקומו יבוא: ת״י 60898 חלק 1 - אבזרים חשמליים - מפסקים להגנה מפני זרם-יתר למיתקנים ביתיים ולמיתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים, מאוגוסט 2009. ת״י 60898 חלק 2 - מפסקים אוטומטיים זעירים להגנה מפני זרם-יתר למיתקנים ביתיים ולמיתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה ...

 9. גיליון 5979 עמוד 10 מתאריך 22/07/2009

  ... 15.02.09    45705 1    ק״ת התשמ״ב, עמ' 1591. 2    ס״ח התשי״ג, עמ' 30. שם בעל ההיתר א. רינגל מפעלי מתכת בע״מ המצרך שלגביו ניתן ההיתר פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים -דרישות ובדיקות י. קל-לי תעשיות חומרי ניקוי בע״מ חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה ...

 10. גיליון 5951 עמוד 36 מתאריך 13/05/2009

  ... א) מלב״י - מרמים לאבזרי בית יד שניה (1 p. הצטיידות במוצרי חשמל, ריהוט, ציוד בי״ס וביגוד לנזקקים. 2. חונכות וסיוע לימודי לילדים נזקקים. (ג> הסכום שהוקצב ע״י הועדה: (א) ״רעיה״ אולפנא תורנית לבנות - בית אל

  ...