אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5901 עמוד 28 מתאריך 15/01/2009

  ... f |נזם' יניק 1 1שם המנות/ה ירושות 1/113759 1/115762 1/113763 1/113764 1/113765 1/113766 1/113767 1/113766 1/113769 1/113770 1/113772 1/113774 1/113775 1/113776 1/113785 1/113786 1/113793 1/113796 1/113797 13801 1/1 1/113802 1/113804 1/113807 1/113809 1/113810 1/113811 1/113812 1/113813 1/113817 ...

 2. גיליון 5871 עמוד 25 מתאריך 27/11/2008

  ... 3 f□ ח מנוח/ה ידהסות אלטו מנחם 22/10/2008 אלטד מלבינה 1/41029 קיטוב עדה 20/07/2007 קישתי אהרן 1/41030 גזונזהיים אורית 27/09/2008 נזונדהייט עפר 1 /41033 פטרו־נ לודמילה 31/03/2006 פטתב אלכסנדר ...

 3. גיליון 5796 עמוד 25 מתאריך 15/04/2008

  ... f ושם הם:1ח/ה vrn’ תיק צוו־מות 28/12/2007 תזזקאלי גאולה יחזקאלי שמעון 0522 ו/ 1 22/12/2007 גל אילה גל יוחנן 10523/ ו 28/10/2007 דריפוס דפנה לאה נורבס דונה 1/10524 05/12/2007 שלום אתי בן וזיים שמעון 0528 ...

 4. גיליון 5775 עמוד 32 מתאריך 13/02/2008

  ... כהן זוהרה 1/16479 שפירא פנחס 1/16480 טנגי מימון רפאל 1/16483 אביא לי אסתר 1/16485 בן משה שמחה 1/16488 צוואות קליימן זיגמונד 1/16473 כץ סופיה 1/16475 קירמאיר ארגן 1/16477 שפירא ודה ...

 5. גיליון 5730 עמוד 21 מתאריך 25/10/2007

  ... f |דנ. פ סירה 1 !שמהמבקש ו ושם המנוח/ה ומס׳ תיק ירושות ליבשיץ מיכאל 1/15892 יפרח איחה 1/15894 נויהויזר חיה 1/15895 נוהויזיר יעקב 1/15896 וקנין רבקה 1/15898 אבידב דורה 1/15899 ...