אבן גת - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 36 מתאריך 23/09/2014

  ... צו-08-ו3578 20508 אבן גבירול 21/8 ,!אשדוד צ50ו52722 דונצ׳נקו ליודמילה 00:43 06/05/16 26/08/14 20408 רבי עקיבא 66/10,באר שבע חפא מאיר ניסים 00:00 00/05/10 25/08/14 צו-34362-09 1;89?015 גני רפאל 36/18 ,קרייתמלאכי ...

 2. גיליון 6886 עמוד 57 מתאריך 23/09/2014

  ... 19399 לכיש 56/15,קריית גת 317216349 גלבסקי אנטון 14:00 10/05/16 28/08/14 39946-08-14 20118 פרס 10/0,אילת 16548984 גרינברג יגאל 09: 30 11/04/16 28/08/14 38484-08-14 20770 קלחים 49/0,קלחים 25036773 הלוי אברהם ...

 3. גיליון 6879 עמוד 5 מתאריך 16/09/2014

  ... בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-31965, ובהתאם לתכנית מס' 106/03/9 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2699, התשמ׳׳א, עמ' 1263, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית גת (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור ...

 4. גיליון 6879 עמוד 6 מתאריך 16/09/2014

  ... 4. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בקרית גת, המזוהה כגוש 1913, חלקי חלקה 98, מגרשים 307 ו־310; הייעוד: שטח לבנייני ציבור. העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו השעות העבודה הרגילות. כ׳׳ג באב התשע׳׳ד (19 באוגוסט 2014) (חמ 3-2) אבירם דהרי ...

 5. גיליון 6874 עמוד 37 מתאריך 09/09/2014

  ... ו/20 יעקובוביץ יבוליקה 10/01/2013 קוקיאלוב יוסף 0/2000 ו/28 ביטון פני 08/00/1982 גולן שלום ^200/ו}0/^ו כחלון ברוםיה ^01!;/055/071 ואשכנזי אליהו 019^/1!0/0ss יקרוגי עדינר 14/01/2017 עזורי כשיר 26/02/2002 גתות ואברהם 2010/18/H רוזנברג גלינה 1/055/20135^ סרור אילן 2 12/11/200 כהן סייגליות 09/06/2012 ...

 6. גיליון 6874 עמוד 60 מתאריך 09/09/2014

  ... הגת 17/1,זכרון יעקב 32005860 אלקיים חנן 11:00 22/03/16 27/07/14 24019-03-14 34382 זלפה 0/0,מעלה עירון 53831798 אמארה בהיה 11:00 19/01/16 30/07/14 802-06-14 35470 אצ״ל 10/17,טירת כרמל 23520273 אנקאוה אוריאל ב ...

 7. גיליון 6874 עמוד 63 מתאריך 09/09/2014

  ... אבן דנן 1076/18,נתיבות 52727054 אוזן עדינה 11:45 15/03/16 24/07/14 41985-07-14 20667 דוד המלך 29/28,באר שבע 68593532 אוחנה שלום 12: 30 22/02/16 26/07/14 40421-07-14 20181 יהודה הלוי 2/4,באר שבע 58327487 אטיאס דוד ...

 8. גיליון 6874 עמוד 73 מתאריך 09/09/2014

  ... בן דוד דוד 07/07/14 18698-06-11 12871 רחבת ימית 20/ , באר שבע 57120362 בן דוד נורית 14/07/14 33271-08-13 17835 העצמאות 105/2, קריית גת 60989654 בן הרוש שרלי שלום 8033 ילקוט הפרסומים 6874, י״ד !;אילולי התשע״ד, 9.9.2014 ...

 9. גיליון 6874 עמוד 107 מתאריך 09/09/2014

  ... 13:15 05/03/16 06/08/14 3130-08-14 20437 אבטי^אל 23/17,קריית גת בן בימוןבופיה 10: 30 18/03/16 18/08/14 23023-08-14 20310 חושית 0/ו2,באר שבע 24400420 בן-נתן נמרוד-שי 12: 30 21/03/16 10/08/14 2612-07-14 20360 ...

 10. גיליון 6874 עמוד 108 מתאריך 09/09/2014

  ... השומרון 8/0י,קריית גת 27275783 סרוסי שרון גד 09:00 05/03/06 05/08/04 ־30-08-14 7ר2 20259 שכ נטעים 000/0,נתיבות 37502598 עשור יהודה 20/03/06 0י :00 02/08/04 59340-07-04 20497 כלפון הכהן 507/43,נתיבות 34024008 ...