אבן גת - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6799 עמוד 56 מתאריך 11/05/2014

  ... 13473-04-13 16895 שד גת 68/23, קריית גת 37398591 שריקי איילת ,צבי קוי ש,עו״ד מחוז נצרת הודעות יגל הכרזת פשיטת רגל תאריך מתן צו פשיטת רגל מס. תיק ביהמ״ ש מס׳ ותיק כנ״4 כתובת ת״1 שם החייב/ת 26/04/14 19371-02-13 ...

 2. גיליון 6799 עמוד 65 מתאריך 11/05/2014

  ... הקוממיות 37/18,קריית גת 43505643 דהן רלמה 09:30 21/09/15 10/03/14 27569-07-13 16880 בלפור 41/16,ארקלון 43503655 דיין רמעון 11:00 21/09/15 22/03/14 21088-03-14 18550 רד רפירא 43/9,ארקלון 33220898 זאנו מוטי ...

 3. גיליון 6799 עמוד 66 מתאריך 11/05/2014

  ... 14י04י13390 19775 אבן ולזו א ר10/4,אשדוד 14792533 כהן שמעון 09:30 19/19/15 00/04/14 57231-03-14 19910 משה 4/15',אשקלון 51689167 כו־זן שבועון 09:15 19/19/15 30/03/14 9846 3-04-14 19329 שכ' הניצחון 1089/10,דימונה ...

 4. גיליון 6799 עמוד 73 מתאריך 11/05/2014

  ... אלכסנדרוני 4/4, קריית גת 22584304 דיין שרה 03/03/14 33331-05-13 17160 יצחק שדה 9/0, ירוחם 38681235 דנינו איריס 10/03/14 27684-08-12 15269 המלך דוד 1/10, אשדוד 16346041 יעקובוביץ דוד 29/03/14 55561-10-12 ...

 5. גיליון 6799 עמוד 82 מתאריך 11/05/2014

  ... 29442 הגיסות 8/1 יד אליה,תל אבי 00799378 גת יצחק 25/H/10 4-09-09ו20 22413 העפילי מרוקו 38/2,הרצליה 22832ו3ו יהודא י אליהו עו״ד ארנברג איל 04/04/13 1214-00-01 69ו23 נטלת בממין 111,תל אביב - ו427388 ...

 6. גיליון 6794 עמוד 6 מתאריך 30/04/2014

  ... עזרת אחים אבן גבירול 43, חיפה 580207249 עזרת ישראל יואל 10, פתח תקוה 580305472 עטרת הלויים אלקבץ 11, ירושלים 580097236 עטרת התורה הגדוד העברי 10, אשדוד עיריית אשדוד עקיבא 38, ביתר עילית עיריית ביתר עילית ...

 7. גיליון 6787 עמוד 38 מתאריך 09/04/2014

  ... אבן רחאל האיל 09:30 10/11/15 16/02/14 30941-02-14 16095 מקלף מרדכי 53/7,באר שבע 57525396 אברגל מאיר חיים 10:15 29/12/15 25/02/14 51268-02-14 18812 ביאליק 40/30,אשקלון 39049101 אדלר מרים 09:30 12/10/15 ...

 8. גיליון 6787 עמוד 39 מתאריך 09/04/2014

  ... 12:00 10/11/15 24/03/14 51091-02-14 40 203 עול־' לכיש 27/0 ,קריית גת 12730080 כהן אברהם 09: 30 02/07/15 04/03/14 57908-02-14 01503 אבן עזרא 41,בארשבע 301103002 כהן חי קלוד 11:30 29/06/15 22/00/14 45292-02-10 ...

 9. גיליון 6787 עמוד 64 מתאריך 09/04/2014

  ... 77722 שבטי ישראל 78/7, קריית גת 34375866 ברבי יאיר אריה 18/00/14 י50725-31-1 042י7 מושב זוהר 24, זוהר 57338557 ברדה משה 14/03/14 03693-11-13 72642 1ן עוזאי 71/י, אשקלון 202228882 ־:רמי יגאל ויקטו 10/02/14 ...

 10. גיליון 6787 עמוד 65 מתאריך 09/04/2014

  ... המרגלית 2/8ר1, קריית גת 32211423 זנו מיכאל 05/03/14 47144-05-12 11952 הפלמ׳׳ח ר1, נתיבות 58153158 זנו שלום 11/11/13 25651-01-13 12400 דב גור כניסה ב' 51/12, אשדוד 88055812 חגג אורכה 12/22/13 22817-11-11 ...