אבניאלי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6856 עמוד 65 מתאריך 14/08/2014

 2. גיליון 6756 עמוד 38 מתאריך 16/02/2014

 3. גיליון 6677 עמוד 3 מתאריך 21/10/2013

 4. גיליון 6635 עמוד 42 מתאריך 25/07/2013

  ... אבניאלי ברוניה 1/173940 קושקין בוריס 1/173942 משה מאיר 1/173943 רוטשטיין סולומון 1/173945 ואש מרים 1/173946 2    26/06/201 עמית שרה 03/01/2013 שם טוב שרה 16/02/2013 קלאשרה אסתר 23/02/2013 סיטון אלון 28/02/2013 גרשקושיץ דבורה ...

 5. גיליון 6561 עמוד 48 מתאריך 07/03/2013

 6. גיליון 6301 עמוד 78 מתאריך 27/09/2011

 7. גיליון 6254 עמוד 68 מתאריך 23/06/2011

  ... 01/01/2011 אבניאלי דורון אבהאלי טוביה 1/145048 01/2011//2 סקפמורובסקי מרה מוסקוביץ רחל 1/145050 1 27301/201 מסרמן אלה מינקוב עאספיר 1/145051 2011^01׳,^1 אבס דן אבס טסתר 0 ,/1 400/52 21/07/2001 בקאל יואב בקאל אברהם נאגי ...

 8. גיליון 6223 עמוד 60 מתאריך 10/04/2011

 9. גיליון 6146 עמוד 32 מתאריך 14/10/2010

  ... קרוק עודד 818459/1 ארזוני חיים 20.1.2007 ארזוני עובדיה 818489/1 אבניאלי יהודית 1.1.1981 מנדל דוד 818511/1 היללי ציון אלי 6.6.2010 היללי שושנה (נג׳יה) 818548/1 מושקוביץ רבקה 5.6.2010 מושקוביץ ...

 10. גיליון 6082 עמוד 4 מתאריך 03/05/2010

  ... דפנה אבניאלי איתן ישראל אורנשטיין אליהו בכר חגי ברנר יהושוע גייפמן אבי זמיר חיים טובי מאיר יפרח חיותה כוחן אסתר נחליאלי-חיאט עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. כ"ד באדר התש"ע (10 במרס 2010) (חמ 3-686) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון הכרזה על התאחדות בלתי מותרת ...