אבנר ארויו - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6787 עמוד 10 מתאריך 09/04/2014

  ... 1/186536    אבנר אידה    013ה/ה 04/1 צור ח נה סימה 9רו׳186/ 1    אופנבכר אחין    0 31/05/201 אופנבכר אליס קופלמן רגטה 131 86520 פ־וי אנארי 9 3185501 פכטמן ולדמן 85543 ו3ו וודזילובסקי צבי ^85557 פנח ם דאה 1/185588 ...

 2. גיליון 6408 עמוד 88 מתאריך 01/05/2012

  ... גליני אבנר 21/12/11 11814-07-10 25215 התפוח 25, פרדסיה 51276871 גליני דבורה 27/11/11 3035-09-10 25753 לנדאו חיים 10/22, גבעת שמואל 8672792 גפני אסתר 24/11/11 40290-01-11 26843 המאבק 57, גבעתיים 12159315 ...

 3. גיליון 6343 עמוד 64 מתאריך 15/12/2011

  ... 23502529 אזנקוט אבנר 13/11/11 92046-12-10 26 832 רוטשילד 027/14, פתח תקווה 56002777 בן ארויה ישראל 10/11/11 22913-03-11 848 22־ קרית קאליב 7, ראשון לציון 23577000 בשמחה תמיד 03/11/11 7987-04-11 27747 א.צ ...

 4. גיליון 6331 עמוד 22 מתאריך 01/12/2011

  ... רובינשטיין ברכה 121 23421 1 01/08/201 ארויו בולוסו ארויו אליעזר 1 2 14 2 ו12 1 ש/^/^ בשארי שלום בשארי רינה 121 20060 1 27/07/011 בבלפור יצחא בבול פור אסתר 1 2/ 22262 01/02/185 בבלפור יצחק בבול פור משיח 121 20062 ...

 5. גיליון 6254 עמוד 107 מתאריך 23/06/2011

  ... 11744-07-10 25225 התפוח 25,פרדסיה 50352384 גליני אבנר 00:00 00/00/00 13/10/10 11814-07-10 25215 התפוח 25,פרדסיה 51276871 גליני דבורה 12: 30 13/11/11 09/05/11 25440-12-10 26767 גינוסר 5,ראשון לציון 24917569 ...

 6. גיליון 6160 עמוד 59 מתאריך 17/11/2010

  ... 0 86/07/281 גליקרמן רונית גליקרמן אבנר 27579 ת1 11/01/2010 פקר ולנטינה פקר מיכאל 10177960 04/02/2009 קפלן ליונה קדלי בוריס 111 32 561 0־200/?00/^ 1 נכלמן סמי עיזיר רגינה 111 32 562 24/01/1989 קלומק חיה גנצרסקי איטה ...

 7. גיליון 5930 עמוד 24 מתאריך 15/03/2009

  ... בן ארויו גרציה 1/114151 פלטנר חיה הלנה 02/11/2008 פלטנר רחל 1/114152 טוגנדהפט ניסים דידי 30/01/2008 טוגנדהאפט שרל 1/114153 לוי חנה 26/11/2008 לוי יצחק 1/114155 יוסף שי 24/06/2004 יוסף יוסף ...

 8. גיליון 5807 עמוד 54 מתאריך 18/05/2008

  ... דוידיאן זוהר הפטר חלוט 28/01/08 4325/05 8396 ת.ד 5229, ראשון לציון 52062429 צוברי אבנר הפטר רגיל 25/02/08 6403/05 S462 כ ׳׳ט בנובמבר 168/2, בית אלי 61421731 כהן אבדה□ צבי קויש״עו״ד, טגן הכונ״ר, מנהל מחה באר שבע ...

 9. גיליון 5683 עמוד 39 מתאריך 24/06/2007

  ... של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 12.8.2007, בשעה 10.00, אצל המפרק, אבנר ארויו, רח' שורק 45, אלפי מנשה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אבנר ארויו, מפרק מיי מדיה בע׳׳מ (ח״פ 51-265552-3) (בפירוק מרצון ...

 10. גיליון 5653 עמוד 27 מתאריך 22/04/2007

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. זרי רחימי פרידמן, עו״ד, מפרקת אבנר ארויו בע׳׳מ (ח״פ 51-327094-2) (בפירוק מרצון ...