אבנר שדה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6112 עמוד 41 מתאריך 26/07/2010

  ... התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מיתר, שדי עומרים; ת׳׳ד 1, מיתר, טל' 08-6517410, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה, משרד הפנים, באר שבע, טל' 08-6263821, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. אבנר בן גרא ...

 2. גיליון 6112 עמוד 63 מתאריך 26/07/2010

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אבנר רוזן, מפרק צביקה גרנות בע״מ (ח״פ 51-421150-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 3. גיליון 6097 עמוד 78 מתאריך 17/06/2010

  ... מאיר אבנר 14/5, ירושלים 64726805 בן חיון יחנן ניצול לרעה 10/01/10 04־00־947 3992 נופי הדר 14, בית שמש 55553911 דותן איתן ניצול! לרעה 17/12009 02־00־6125 4656 השישה עשר 8/14 ר, ירושלינ 58662685 חמו אבי ...

 4. גיליון 6092 עמוד 20 מתאריך 31/05/2010

  ... 20205 1׳/ 1 1/2009 0/1 1 חסון רחל וזמון עמי שדי 12/25207 2/08/1993 1 שורצמן יהודה שורצמו בריינדל 151 00009 22/12/2009 חדד דנה חדד אבנר 151 20020 01/51/2008 סותזון אמשיה סדיקוב נהי יו 1 H 2H21 10/56/1009 ושמע] בדר ...

 5. גיליון 6092 עמוד 55 מתאריך 31/05/2010

  ... ברגר י3ליה 11: 00 13/02/10 02/02/1 0 !3:230:2-12-00 18 842 אבנר 5 כ'א,חיפה 317187060 ברנדסקי אולג 10: 00 10/02/11 01/02/10 6204-11-00 18506 שד ירושלים 35/26,קרית ים ...

 6. גיליון 6084 עמוד 14 מתאריך 11/05/2010

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אבנר רוזן, מפרק אבינועם כח אדם בע״מ (ח״פ 51-243498-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 7. גיליון 6079 עמוד 8 מתאריך 25/04/2010

  ... שדות יצחק 307557256 שוב יורי 058804873 שובל אורן 050461763 שוורץ אריה 064829286 שחר אילנה 005153143 שטיין דליה 054717160 שמלה מרים 057466567 שמש סמדר 023489750 שרף כאמל 059767420 ...

 8. גיליון 6079 עמוד 9 מתאריך 25/04/2010

  ... 051156479 יצח ק שדות 058804873 אורן שובל 015855422 כהן ציון הושנג 038553566 איילת השחר 007182264 כהן ציון 043115823 איריס גיל 056422868 כפרי דניאלה 306627175 אלה יוסל 318012465 לוי בטי 037375649 ...

 9. גיליון 6071 עמוד 48 מתאריך 18/03/2010

  ... אבנר גולוב, עו׳׳ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פש"ר 2553/09 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, ובעניין פירוק חברת שמואל בר עבודות גימור בע׳׳מ. והמבקש: משה סימוני, ע״י ב״כ עו״ד אסף קטן, מרח' המרגנית 68, רמת גן 52584. נמסרת בזה הודעה, כי ביום ...

 10. גיליון 6056 עמוד 4 מתאריך 31/01/2010

  ... החבצלת 17, ירושלים אבנר וינוגרד 1.7.09 גרניט 3א, הוד השרון יהונתן וינגרטן 26.8.09 הברזל 31, תל אביב אודי יהודה ויסבאום 27.11.08 בן יהודה 34, ירושלים מריה זאיד 8.9.09 ת״ד 266, כפר קרע מוהנד זייד ...