אבנר שדה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6045 עמוד 77 מתאריך 07/01/2010

  ... 10944 ׳שדרת דבורה 2/14,לרית גת 57850323 קדוש אבנר 11:00 12/10/10 22/11/09 5691-00-09 10651 השלום 127/5,ב1רשבע 25580226 קלין דורון 12:00 05/10/10 01/12/09 5717-00-09 10650 אפון 11/5,אילת 32173460 קשני גלי1 ...

 2. גיליון 6037 עמוד 14 מתאריך 24/12/2009

  ... 2)    גד׳׳ש עמק הירדן - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ, מס' אגודה 57-003233-4. אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות השיתופיות אני ממנה למפרק את עו׳׳ד צור אבנר, ממשרד בלטר גוט, ת׳׳ד 1685, טבריה 14201. בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ׳׳ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה ...

 3. גיליון 6028 עמוד 27 מתאריך 03/12/2009

  ... 04/04/2009 יראוני חיה י ראוני■ דב 1H 20342 1/2007 06/1 פייקין וזרה זילברמן ברל 1H 20350 26/08/2005 אבנר עדנה סטרנין שרה 121 20355 1/2000 02/1 רוזנביט יהודיו! וגנו־ ברכה בליה 1 22 25355 27/09/2009 סימון חנה לייבוביץ לאון ...

 4. גיליון 6028 עמוד 56 מתאריך 03/12/2009

  ... טיבי אבנר 10: 00 05/09/10 19/10/09 5610-00-09 10577 סיני 14/11,אשדוד 301209219 טפירו אדמונד 10: 00 14/06/10 25/10/09 5621-00-09 10880 טבנקין 68/31,באר שבע 37191624 יסוביץ שרה 09:00 12/10/10 01/10/09 ...

 5. גיליון 6028 עמוד 70 מתאריך 03/12/2009

  ... שדה נחום 12,ראשל״צ 10940500 אמויאל יפה עו״ד כהן עמית רגיל 06/11/00 727-00-97 12558 עלי כותרת 610\1,לוד 4880639 אמסלם אברהם עו״ד כהן עמית רגיל 06/11/00 726-00-97 12559 בית ניר 41,בת חפר 56475999 ...

 6. גיליון 6019 עמוד 14 מתאריך 10/11/2009

  ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת איי.טי.אס - אדוונסד טכנולוגי סיסטם בע״מ, ח״פ 51-158804-8. והמבקשים: ג׳נט אבנר, ת״ז 024157463, סיל אורנן, ת״ז 028048809, אורי שהרבני, ת״ז 056823008, נחום בשקין, ת״ז 024287500, כולם ע״י ב״כ עו״ד אופיר שער, מרח׳ ארלוזורוב 76, ת״ד 4167 ...

 7. גיליון 6015 עמוד 30 מתאריך 02/11/2009

  ... 25/09/1009 כמן סמי ממן זריפה 1/45077 17/78/2009 שדה רוזה רוזנפרוכט גוסטה 1/45775 7/05/2009 1 מייוליק ישראל מייוליק 3וסתר 1/45080 5/07/2009 1 ובהן שמעון כהן שלמה l/H(^ 06/78/2008 קודנציק רבקה קודנציך וליג ^^447/ר ...

 8. גיליון 6013 עמוד 22 מתאריך 29/10/2009

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. רם אשר אבנר אשר מ פ ר ק י ם ארט 4 אס בע״מ (ח״פ 51-328500-7) (בפירוק מרצון ...

 9. גיליון 5990 עמוד 10 מתאריך 25/08/2009

  ... אואקנין אבנר חוקר פרטי לוחמי הגיטאות 3/01, קרית ביאליק 68072 אסטוליש אליהו חוקר פרטי עליית הנוער 21/23, תל-אביב-יפו 05476 בוקה אריאלה חוקר פרטי פרת 2/8, קרית גת בן דוד דניאל חוקר פרטי מיכאל אשבל 2/22, באר שבע 55248 ברמי רמי ...

 10. גיליון 5959 עמוד 53 מתאריך 03/06/2009

  ... 53565370 צפריר אבנר 08:30 19/04/10 11:00 21/02/10 27/04/09 254-00-09 17513 סאפוריה 0,נצרת 32776254 עודה מחמוד 11:30 21/02/10 09:00 21/12/09 06/05/09 7403-03-09 17519 דלית אל כרמל 0,עיר כרמל 35845247 ...