אבנר שדה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5959 עמוד 53 מתאריך 03/06/2009

  ... 53565370 צפריר אבנר 08:30 19/04/10 11:00 21/02/10 27/04/09 254-00-09 17513 סאפוריה 0,נצרת 32776254 עודה מחמוד 11:30 21/02/10 09:00 21/12/09 06/05/09 7403-03-09 17519 דלית אל כרמל 0,עיר כרמל 35845247 ...

 2. גיליון 5930 עמוד 18 מתאריך 15/03/2009

  ... 1/02049 1/04/2004 1 לופטינסקי רגינה כשדן רוזליה 1/02051 14/10/2008 שויגמן רבקה דיה איסבאיס 1/02052 13/08/2008 פרחומנקו סטניסלב פרחומנקו נטליה 1/00253 21/10/2000 מיוני רבקה מיוני יעקש 1/00054 09/05/2004 ארלי־ךאראלה ...

 3. גיליון 5930 עמוד 24 מתאריך 15/03/2009

  ... כהן אבנר 1/114170 שקלוב קלבה 26/10/2008 שקלוב אלכסנדר 1/114172 ארו מנחם 07/08/2008 איגלקה לובה 1/114173 ארו מנחם 11/12/2000 איגלקה שלמה 1/114174 אלוני אסתר 31/05/2008 הררי יוסף ...

 4. גיליון 5923 עמוד 6 מתאריך 26/02/2009

  ... לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל”ט-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל׳׳ט-1979י, אני ממנה בזה את אבנר פלור, ת׳׳ז 022579403, לרשות מוסמכת לעניין הפקודה האמורה. מינויה של חוה בן ארי2 - בטל. י' בשבט התשס׳׳ט (4 בפברואר 2009) (חמ 3-144) שאול מופז ...

 5. גיליון 5918 עמוד 36 מתאריך 17/02/2009

  ... אביטן אבנר הפטר חגיל 10/12/08 9100-00- 7701 חייכו משה שפיו־ 3/7, אשדוד 306:180502 אפלון(רבין) לאדה הפטר חגיל 08/12/08 9149-00- 7746 פלוסר דוד 32, באר שבע 68614262 בן מוחה אלברט הפטר חגיל 08/12/08 9160-00 ...

 6. גיליון 5910 עמוד 18 מתאריך 01/02/2009

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. מיכאל אבנר, עו״ד, מפרק ילקוט הפרסומים 5910, ז' בשבט התשס״ט, 1.2.2009 2124 גדי ...

 7. גיליון 5910 עמוד 19 מתאריך 01/02/2009

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. מיכאל אבנר, עו״ד, מפרק דיוטי דיל בע׳׳מ (ח״פ 51-379656-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 8. גיליון 5871 עמוד 38 מתאריך 27/11/2008

  ... 31/07/2003 בן ארוש אבנר בו ארוש רות 1/41094 26/03/2000 בר וו־ י ע טנוזם שולברג רבקה 1/41095 08/10/2008 וזומסקיררורה תומסקי צבי 1/41096 13/11/2007 מזן חייט מזן אסתר 1/41098 14/09/2008 שטורמר סימונה שטורמר לאון ...

 9. גיליון 5864 עמוד 41 מתאריך 09/11/2008

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. אבנר בשארי, מפרק הופה בע״מ (ח”פ 51-378914-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש ...

 10. גיליון 5848 עמוד 28 מתאריך 11/09/2008

  ... סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 27.10.2008, בשעה 11.30, במשרדי החברה, רח' הבנים 2, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אבנר רז, מפרק 4700    ילקוט הפרסומים 5848, י״א באלול התשס״ח, 11.9.2008 ...