אבנר שדה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5832 עמוד 3 מתאריך 15/07/2008

  ... החוקים), אני ממנה את אבנר שילו, ת׳׳ז 025276148, מנהל תחום שדות התעופה ומיתקני עזר לטיסה ולניווט ברשות התעופה האזרחית, למפקח לעניין החוקים, כל עוד הוא עובד במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. י׳׳ב בסיוון התשס׳׳ח (15 ביוני 2008) (חמ 3-549) שאול מופז __________    שר התחבורה והבטיחות בדרכים ...

 2. גיליון 5786 עמוד 10 מתאריך 16/03/2008

  ... חוקר פרטי שדה משה 55, 79355 אביאל אלי משרד לחקירות בן צבי 11/3א, פתח תקוה אביר גיל פרטיות 49370 חוקר פרטי סנהדרין 8, תל-אביב-יפו 62916 אבני דוד משרד לחקירות סוקולוב 83, רמת השרון אברבנאל פרטיות 47238 ...

 3. גיליון 5783 עמוד 8 מתאריך 06/03/2008

  ... אבנר נפט וגז בע”מ דלק    50% סך הכל 100% א' באדר א' התשס׳׳ח (7 בפברואר 2008) (חמ 3-629) יעקב מימרן הממונה על ענייני הנפט 1    ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 322. 2    י”פ התשס׳׳ו, עמ' 4440. הודעה בדבר העברת זכויות נפט לפי חוק הנפט, התשי”ב-1952 אני מודיע, בתוקף סמכותי לפי ...

 4. גיליון 5782 עמוד 37 מתאריך 03/03/2008

  ... 1338 צרויה גבריאל 26.12.2007 צרויה אבנר 8735 קון גלית 2.8.2007 אגטוב אדל 5472 ביידר ליודמילה 15.10.2005 בויאזניי יפים 6792 ביידר ליודמילה 8.3.2002 בויאזניי ליזה 6826 בוחבוט סימון 30.11.2007 ...

 5. גיליון 5775 עמוד 37 מתאריך 13/02/2008

  ... הכהן שדה 2/36676 05/12/1997 סנפיר אהוד סנפיר אברהם 1/36820 14/09/2007 מסינג קלדה מסינג אוה 1/37072 10/06/2007 סחרובנחה סחרוב ולדימיר 1/37122 09/06/2007 אוסטנין אולגה אוססנין איגור 1/37123 28/12/1996 משה מור ...

 6. גיליון 5766 עמוד 6 מתאריך 20/01/2008

  ... ו05787904 שדה עפר 024348302 אסף טטר 027272376 איתי שוהם 38ו024348 באוברג ערן 96ו2ו0245 מרדכי גולן 024903932 מלכה דורון 6739286ו0 זליקסון אלה 055902829 בקר זהבה 053567905 קופרשטיין נח ...

 7. גיליון 5763 עמוד 8 מתאריך 15/01/2008

  ... מבואות החרמון כ״ה בכסלו התשס״ח (5 בדצמבר 2007) יהודה שביט מטה אשר כ' בכסלו התשס״ח (30 בנובמבר 2007) אילן שדה מנשה י ק׳׳ת התשי׳׳ח, עמ' 1256; התשנ׳׳ד, עמ' 986. 2 י״פ התש׳׳ל, עמ' 2018. שם המועצה שם ראש המועצה מועד תחילת האזורית    הנבחר    הכהונה ...

 8. גיליון 5755 עמוד 54 מתאריך 26/12/2007

  ... רחבת אבנר 44/42, באר שבע 56328429 חיוו שלום 01/Q7/&7 9507/04 8911 משה בן שוב J באד שבע 13756903 P שמסרן יזהף 01/07/07 ?508/06 8912 מדרכי בן טוב 7, באר שבע 307019703 בן שמחוןטלי 06/11/07 9532/04 89ZO ...

 9. גיליון 5737 עמוד 23 מתאריך 12/11/2007

  ... 7073 רביב אבנר 4.3.2004 רביב יצחק 5511 ח' בתשרי התשס׳׳ח(20 בספטמבר 2007) רפאל כהן, המזכיר הראשי בית הדין הרבני האזורי בחיפה הודעות להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה: שם המבקש/ת תאריך פטירה ...

 10. גיליון 5730 עמוד 43 מתאריך 25/10/2007

  ... מבצע ברוש 7/3,באר שבע 29451549 ישראל אבנר 11:00 31/03/08 10:30 16/01/08 19/07/07 3353/07 9261 המעפיל 12,נתיבות 24540767 חורי דור 11:00 31/03/08 11:30 16/01/08 19/07/07 3355/07 9263 שבט אטרש ...