אבנר שדה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6605 עמוד 84 מתאריך 06/06/2013

  ... ד״ר אבנר רשף (ח״פ 51-256411-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 21.5.2013 ...

 2. גיליון 6603 עמוד 12 מתאריך 30/05/2013

  ... 22229546 בר אבנר 09:00 04/07/13 30/12/12 43564-12-12 34947 מוצקין 9/0,כפר יונה 29680568 ברדה ציון 3ק/07/קק 09:30 09/01/13 17975-09-12 34197 הנוטע 8/0,נתניה 27192715 ברוך אל מוטי 3ק/5/09ק 0:00ק 06/02/13 ...

 3. גיליון 6603 עמוד 29 מתאריך 30/05/2013

  ... המעפילים 28/0,בדרה 58857771 יאמין אבנר 09: 30 23/06/14 24/02/13 42553-01-13 21354 הראשונים 39/5 ,חיפה 54894653 יא חזני יעקב 09: 30 02/06/14 12/02/13 2956-01-13 28233 הקישון 12/11 ,חיפה 322084955 יעקובסון וטליה ...

 4. גיליון 6599 עמוד 59 מתאריך 23/05/2013

  ... 21390 אבנר 11/7, חיפה 320670136 חט'יב ( ברטקיבץ יוליה 04/04/13 19623-09-11 23579 דאלית אל-כרמל 14/0, דאלית אל-כרמ 33361528 חלבי גסאן 24/03/13 11569-01-11 21330 הקישון 23, חיפה 25834862 חמדאן שדי 04/04/13 ...

 5. גיליון 6598 עמוד 53 מתאריך 23/05/2013

  ... לוי אבנר 00:00 07/77/03 26/00/03 68408-10-02 05076 ס/! דליה 5/0,נס ציונה /3107147 /יי שמעון נסים 02:00 02/77/03 7 9/02/00 48002-10-02 05086 הרב מוהליבר שמו14/11,פתח תק 18790350י ליברצ׳וק ילנא 18:00 01/09/07 ...

 6. גיליון 6598 עמוד 59 מתאריך 23/05/2013

  ... 31/01/13 2907-12-11 24485 שד גמלא 18/0, טל-עירון 314126707 ליברמן אבנר הפטר חלוט 31/01/13 21630-11-11 24249 ויצמן 39/1, טירת כרמל 38744074 מזרחי ענבל הפטר חלוט 03/02/13 57-00-08 15889 התשבי 88 , חיפה ...

 7. גיליון 6598 עמוד 71 מתאריך 23/05/2013

  ... מליברמן אבנר 31/01/12 12630-12-11 20219 ויצמן 39/1, טירת כרמל 66044400 מזרחי ענבל 07/01/13 85154-07-12 22404 מועאוויה/בסמ״ה ת.ד 361, 54825332 מחאמיד נסר 21/01/13 8634-07-10 20383 ההגנה 20/3, קרית ביאליק ...

 8. גיליון 6590 עמוד 3 מתאריך 12/05/2013

  ... צין אבנר טובול רחל קטלן יואב טיוטיוניק יוליה קלינרמן ראול טל דני קריגן ורד טנגי שמעון קרייזל אבי טרם יעקב קרני בנימין יהושע איתן רונן רדיע אסף יוסל אלה רם עשהאל יעקובי אסתר שדות יצחק ...

 9. גיליון 6590 עמוד 5 מתאריך 12/05/2013

  ... פרויד ירמיהו שדות יצחק פרוינד מרים שוב יורי פרל אורי שובל אורן צדוק אמנון שוורץ אריה ציוני שלומית שחר אילנה צין אבנר שטרן טיבריו קוזודוי יבגני שטיין דליה קופרמן עדה שלמה לוי קוריס ליאוניד ...

 10. גיליון 6570 עמוד 19 מתאריך 21/03/2013

  ... האפט אבנר 09:30 08/09/14 10/03/13 234-09-12 26765 ת.ד 6019 ,דלית הכרמל 58189747 ווהבי מג'יד 10:30 03/07/14 27/02/13 54753-01-13 28902 חטיבת גולני 55/11,עכו 317002103 זבלייב אטיבר 10:30 03/07/14 27/02/13 ...