אבנר שדה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6429 עמוד 53 מתאריך 10/06/2012

  ... עמית, פולק, מטלון ושות', רח' יצחק שדה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אבנר סטפק, מפרק י.א.ק.כ. אלקטרוניקה בע״מ (ח״פ 51-248348-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6429 עמוד 68 מתאריך 10/06/2012

  ... על סדר היום: החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של החברה, הצגת דוח על מצב עסקיה ומינוי מפרק לחברה. אבנר ישפה, יושב ראש מניטו בע״מ (ח״פ 51-308605-8) הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ׳׳ל תתכנס ...

 3. גיליון 6418 עמוד 97 מתאריך 20/05/2012

  ... 56526-03-11 12548 ינון 279, ינון 51826717 צברי אבנר 01/03/12 19778-02-11 11935 נעמן 7/45, אשדוד 33764861 צרפתי חנן 01/03/12 19913-02-11 11805 נעמן 7/45, אשדוד 31207137 צרפתי קרן 15/01/12 09־5747-00 ...

 4. גיליון 6418 עמוד 103 מתאריך 20/05/2012

  ... אזולאי אבנר שלמ 10:00 22/04/13 21/03/12 46873-02-12 25238 מעלה הגבורים 50/12,נשר 67173955 אזולאי אליהו 10:00 06/05/13 01/04/12 19150-02-12 24858 שד מח״ל 37/16,חיפה 39427273 אזולאי דוד 09:00 13/05/13 05/04/12 ...

 5. גיליון 6412 עמוד 36 מתאריך 09/05/2012

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 29.4.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר סטפק, ת׳׳ז 027378058, מרח' דרך הדרים 32, שדה ורבורג 44935, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד ...

 6. גיליון 6408 עמוד 88 מתאריך 01/05/2012

  ... גליני אבנר 21/12/11 11814-07-10 25215 התפוח 25, פרדסיה 51276871 גליני דבורה 27/11/11 3035-09-10 25753 לנדאו חיים 10/22, גבעת שמואל 8672792 גפני אסתר 24/11/11 40290-01-11 26843 המאבק 57, גבעתיים 12159315 ...

 7. גיליון 6393 עמוד 27 מתאריך 20/03/2012

  ... מטלון ושות', רח' יצחק שדה 17, קומה 19, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אבנר סטפק, עו״ד, מפרק אבדר סילבר ערוצים בע״מ (ח״פ 51-365454-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 6390 עמוד 36 מתאריך 13/03/2012

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.2.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח אבנר סמוכה, מרח' הרצל 53, קומה ה', נתניה 42390, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש ...

 9. גיליון 6390 עמוד 37 מתאריך 13/03/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ארגסול פרוייקט 12 בע׳׳מ (ח”פ 51-453705-9) אבנר סמוכה, רו׳׳ח, מפרק אקוויטי-המכללה להכשרה פיננסית בע׳׳מ )ח״פ 51-395299-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 10. גיליון 6380 עמוד 101 מתאריך 16/02/2012

  ... ליברמן אבנר 09:30 31/01/13 19/01/12 21630-11-11 24249 ויצמן 39/1,טירת כרמל 38744074 מזרחי ענבל 09:00 14/01/13 04/01/12 23151-11-11 24226 ונגוך 41,קרית אתא 24079931 ממן יעקב 09:30 31/01/13 19/01/12 ...