אבנר שדה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6380 עמוד 101 מתאריך 16/02/2012

  ... ליברמן אבנר 09:30 31/01/13 19/01/12 21630-11-11 24249 ויצמן 39/1,טירת כרמל 38744074 מזרחי ענבל 09:00 14/01/13 04/01/12 23151-11-11 24226 ונגוך 41,קרית אתא 24079931 ממן יעקב 09:30 31/01/13 19/01/12 ...

 2. גיליון 6363 עמוד 5 מתאריך 19/01/2012

  ... 1)    אבנר שילו, ת׳׳ז 025276148, מנהל תחום (שדות תעופה ומיתקני עזר לטיסה ולניווט); (2)    אברהם תירוש, ת׳׳ז 000862011, מפקח (מובילים אוויריים); (3)    אדוארד שטיין, ת׳׳ז 312021587, מנהל תחום (רישוי עובדי טיס); (4)    אורי שטרנברג, ת׳׳ז 016793218, מנהל תחום בכיר (יצור מערכות וכלי טיס ...

 3. גיליון 6356 עמוד 13 מתאריך 09/01/2012

  ... פולק, מטלון ושות', רח' יצחק שדה 17, קומה 19, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אבנר סטפק, מפרק מיטל גלובל מרקטס בע״מ (ח״פ 51-374926-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6349 עמוד 39 מתאריך 28/12/2011

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.12.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר תשבי, ת״ז 065373441, מרח' הצבעוני 59, קרית אונו, למפרק החברה ...

 5. גיליון 6343 עמוד 64 מתאריך 15/12/2011

  ... 23502529 אזנקוט אבנר 13/11/11 92046-12-10 26 832 רוטשילד 027/14, פתח תקווה 56002777 בן ארויה ישראל 10/11/11 22913-03-11 848 22־ קרית קאליב 7, ראשון לציון 23577000 בשמחה תמיד 03/11/11 7987-04-11 27747 א.צ ...

 6. גיליון 6343 עמוד 72 מתאריך 15/12/2011

  ... יצחק שדה 9/2, לזרי ת אתא 30294 9.30:19 רואוא ויליין לודמי לה הפטר חלוט 12/00/11 005-00-06 17903 פלמ״ח 1/8, קרית ביאליק 320815151 H רןזנין אינסה הפטר חלוט 00/10/11 1044-00-03 19920 ברן היסוד 20/9 , חיפה 22224202 ...

 7. גיליון 6343 עמוד 77 מתאריך 15/12/2011

  ... בר /׳ל אבנר חי 11/06/12 כב:9כ 10/10/11 44109-10-11 21648 יד רשם 21/0,בהר שבע 127940108 גולבר ג קריסטינה 6/12כ/6כ 0ב:12 06/11/11 28068-20-11 21745 עין נטפים 42/4,הילת 08465‘4‘9(0 גולדספיט אופר הר 25/06/12 0ב:09 ...

 8. גיליון 6338 עמוד 38 מתאריך 11/12/2011

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.2.2012, בשעה 12.00, במשרדי עמית, פולק, מטלון ושות', רח' יצחק שדה 17, מגדל נצבא, קומה 19, תל אביב 67775, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי ...

 9. גיליון 6334 עמוד 19 מתאריך 05/12/2011

  ... אצל משרד עמית, פולק, מטלון עורכי דין, רח' יצחק שדה 17, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אבנר סטפק, מפרק אייל א.ל. (2009) בע״מ (ח״פ 51-423823-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 10. גיליון 6318 עמוד 101 מתאריך 10/11/2011

  ... מלמד אבנר 09:00 17/10/12 08/08/11 37766-05-11 22641 שד ספיר 4/0,טבריה 37567591 מנדלוביץ גיא מנח 11:15 24/10/12 28/08/11 41259-07-11 22591 אשכול 813/12,קרית שמונה 56560121 סויסה שושנה 10:15 31/10/12 05/09/11 ...