אבנר שדה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6254 עמוד 131 מתאריך 23/06/2011

  ... אבנר בן נר 12, נתניה 28105583 מימוני שרון 25/05/11 28543-02-10 24054 חיטה 17, בת חפר 67887174 מן פני 25/05/11 34933-05-10 24639 ז׳בוטינסקי 55/16, רמת גן 28539070 מסיקה רן 25/05/11 15971-07-10 25106 ...

 2. גיליון 6249 עמוד 52 מתאריך 12/06/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אבנר בן חיון, עו״ד, מפרק גולד קר כח אדם בע״מ (ח״פ 51-255710-9) (בפירוק מרצון ...

 3. גיליון 6226 עמוד 37 מתאריך 14/04/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אבנר סטפק, מפרק שלזינגר סוכנות לביטוח 1999 בע״מ (ח״פ 51-272862-7) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 6223 עמוד 69 מתאריך 10/04/2011

  ... שב' שיכון ג' ש/245,בית שאן 03822610 חליף אבנר 00: 30 24/02/02 38/32/88 69414-91-02 20193 באקה אל-גרביה 0,באקה-ג'ת 378100500 חמדאן מוחמא 09:00 04/03/02 92/32/00 01262-30-00 20683 הקישון 23,שיפה 25034563 חמדאן שדי ...

 5. גיליון 6221 עמוד 30 מתאריך 06/04/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אבנר סטפק, מפרק דרבי בר-ניהול וייזום בע״מ )ח״פ 51-305227-4) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 6221 עמוד 35 מתאריך 06/04/2011

  ... מטלון ושות', רח' יצחק שדה 17, מגדל נצבא, קומה 19, תל אביב לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אבנר סטפק, מפרק יוסת טכנולוגיות בע״מ (ח״פ 51-310599-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 7. גיליון 6219 עמוד 31 מתאריך 31/03/2011

  ... תתכנס ביום 25.5.2011, בשעה 9.00, ברח' בר יוחאי 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יגאל אבנר, מפרק ח.ח. עץ השדה בע״מ (ח״פ 51-449323-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 6210 עמוד 108 מתאריך 09/03/2011

  ... אבן צור אבנר ניצול לרעה 19/01/11 4785-04-10 24323 ז'בוטינסקי 17/3, בת ים 63696165 אבנעים אלברט הסדר 24/01/11 2053-00-01 14122 זלמן שניאור 11/1, הרצליה 55346779 אברהמי יואל הסדר 29/07/10 1099-00-09 ...

 9. גיליון 6210 עמוד 113 מתאריך 09/03/2011

  ... 11202 מאיר אבנר 3, ראשון לציון 26208229 טזרחי ׳מושה 06/01/11 26266-21-00 11030 פרופסור ניחום 11, ראשון לציון 22622269 טזרחי ציון 01/03/10 1630-00-03 11922 אויתה 12, גבעתיים 72484930 מיכלוריץ !אייל 02/03/10 ...

 10. גיליון 6195 עמוד 51 מתאריך 01/02/2011

  ... ברח' יצחק שדה 17, קומה 19, תל אביב (מגדל נצבא - אצל עמית פולק מטלון ושות'), לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אבנר סטפק, מפרק אמירים אחזקות פיננסיות א.א.פ. בע״מ (ח״פ 51-366630-5) (בפירוק מרצון ...