אברהם יצחק גידול ושיווק תוצרת חקלאית - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6860 עמוד 17 מתאריך 20/08/2014

  ... פר׳׳ק 30126-06-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת לב האגם בע״מ, ח״פ 51-230265-4, והמבקשים: יצחק בן אברהם ובנימין יוסף, שניהם ע״י ב״כ עו׳׳ד ניצה פוזנר, ממשרד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות', רח' אבא הילל סילבר 7, רמת גן, טל' 03-5757712, פקס' 03-5757725. נמסרת ...

 2. גיליון 6467 עמוד 8 מתאריך 04/09/2012

  ... 37821972 טנדלר אברהם 61997466 רסיוק ענת 60750338 יטאח גלעד 17582321 דוידה דגן 38629804 וינטר רונה 305971418 שוסוין ואדים 27329739 עבאדי-רייס יעל 49167828 מרמלשטיין יצחק ...

 3. גיליון 5590 עמוד 23 מתאריך 23/10/2006

  ... 0461 שמואלי יצחק 17.9.1998 מזרחי (שמואל) דינה 3401 הירש חנה 10.9.2006 בלום עליזה 1463 פארצ'י אלי 6.9.2000 פארצ'י יוסף 2808 כ”ג בתשרי התשס׳׳ז(15 באוקטובר 2006) משה ביטון, המזכיר הראשי בית הדין הרבני האזורי בנתניה ...

 4. גיליון 5521 עמוד 54 מתאריך 26/04/2006

  ... אלומות - שניידמן שותפות לגידול בננות 54-020750-3 01/01/2001 הרצל 4/7ר רמת גן אברהם אבישי ת.ז : 023635402 אבישי ואלכס - א.א. שרותי חשמל 54-020751-1 01/01/2001 השר שפירא 11א בת ים לוינזון אלכסנדר ת.ז: 311890016 אבישי ואלכס - א.א. שרותי חשמל ...

 5. גיליון 5419 עמוד 5 מתאריך 24/07/2005

  ... הגידול והזן: גיפסנית אלגרו. מס' הרישום: 2519 מס' הבקשה: 3484/03 שם המבקש: סלקטה קלם ג.מ.ב.ה. וקו., ק.ג., גרמניה (על ידי יצחק אלון, ת״ד 22, כפר בני ציון). שם המטפח: פטר אמברוסיוס, גרמניה. הגידול והזן: גרברה אראקאנגה. מס' הרישום: 2520 מס' הבקשה: 3134/99 שם המבקש: צבי אורלן, רכסים ...

 6. גיליון 5419 עמוד 6 מתאריך 24/07/2005

  ... שם המבקש: משק אורה ואריה בן אריה בע׳׳מ (על ידי עו׳׳ד ננטל אברהם ושות', הוד השרון). שם המטפח: אריה בן אריה, כפר מרדכי. הגידול והזן: היפרקליה רובי רד. מס' הרישום: 2533 מס' הבקשה: 3206/00 שם המבקש: יצחק ינאי, חצבה. שם המטפח: יצחק ינאי, חצבה. הגידול והזן: כיסופית המדבר דזרט ירנינג. מס ...