אגם שחר תעשיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6238 עמוד 19 מתאריך 19/05/2011

    ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' אז”ר 42, 44, רח' השחר 49 - גוש 6431, חלקה 339 בשלמותה. מטרת התכנית: שינוי בקו בניין מזרחי והקלה של 6% משטח המגרש (1.5% לכל יחידה). עיקרי הוראות התכנית: א) קו בניין מזרחי: מוצע 6 מ' במקום 9 מ' לפי התשריט; ב) הקלה של 6% באחוזי בנייה (1.5% לכל יחידה ...