אדירה (2008) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6856 עמוד 60 מתאריך 14/08/2014

  ... 16/01/2008 קדם משה מזרחי מזל 1/194675 02/04/2014 חסיד נתן חסיד רינה 1/1 94679 25/06/2014 טל פני איבגי מסעודה 1/194682 1 30/05/201 טבק סטפן רובב טבק לדיסלאו רוברט 1/194683 11/12/2013 בן חיים שני מלאכי שאול 1/194686 ...

 2. גיליון 6682 עמוד 17 מתאריך 28/10/2013

  ... סאסי מלכה 18/06/2013 סאסי בכור 944635/1 אילון טלילה 26/10/2008 אילון כרמלית 944666/1 בכר מנחם 29/12/2003 בכר עליזה אזלי 944854/1 כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ג )1 ביולי 2013( יצחק דהאן, המזכיר הראשי בית הדין הרבני האזורי באריאל ...

 3. גיליון 6646 עמוד 8 מתאריך 14/08/2013

  ... 1/2008 80/1 קסארוה באז קסארוה מחמוד 18/ 721437 01/02/2018 מהרוב שולמית תאור מרצ׳ל ה 1 8/ 727339 20/01/2013 גרינולד שושנה גרינבלד ארנסט 1/148491 001/04/2013 סימסה וולף מירי סימסה רוזה 1/1 98451 2 23/05/201 עזרן עמרם ...

 4. גיליון 6617 עמוד 68 מתאריך 27/06/2013

  ... צברי שושנה 1/30440 18/12/2008 זלכה פרחה סמירה זלכה יעקב 1/30441 16/06/1997 ;ומבו עקיבא לדיס ;ומבו סולומון 1/30442 צוואות 28/02/2013 בן דיין סימי בן דיין יוסף 1/30342 09/11/2005 אומן נחום זינגמן ברוניה ...

 5. גיליון 6599 עמוד 13 מתאריך 23/05/2013

  ... 2 29/03/201 לוצקי יעקב 1/2007 30/1 פרידמן קלרה 05/02/2013 מרכוס בתיה 0/02/2013 1 פשינסקי נילי 10/01/2013 מנור איריס 04/02/2000 מזרחי יצחק 23/01/2013 יוגב רולניצק תמה 27/04/2008 קונונוב אליזבטה 4907 ילקוט הפרסומים 6599, י׳׳ד בסיוון התשע׳׳ג, 23.5.2013 ...

 6. גיליון 6561 עמוד 42 מתאריך 07/03/2013

  ... 2008 27/1 זוז ארזר ן 06/10/2912 הורושיץ דורון לאון 23/24/0211 הוחטיץ דורון לאון 2 1/28/221 1 שרייברקלמן 23/2020/^^ הזברגה יינב 0 08/10/201 בירנשטיין מאריה 0 1/09/201 1 מוס רחל 0 1/201 27/1 רייץ מאורה 0    1/201 27/1 זגורי יעקב 1/1966 22/1 קל שלמה 19/11/2010 אחרק אילנה שולמ 06/07/2000 עירא מביר ...

 7. גיליון 6530 עמוד 4 מתאריך 14/01/2013

  ... ביום 5.3.2013, בשעה 9.00, ברח' הכפר 11, קרית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ערן עוזרי, מפרק תגר סוכנות לביטוח 2008 בע׳׳מ (ח”פ 51-418701-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 6452 עמוד 17 מתאריך 26/07/2012

  ... 18/05/2008 אברהמי אברהם ח־־ים אברהמי טאוס 1/26862 31/12/2211 אברהמי אברהם חיים חברה מי ציון 1/26863 09/01/2020 סהן הדסה ייהן פנחס 1/268621 2 261/23/222 אברהם דליה קהרהד חיים 1/168612 2 28/05/201 קוליבר רוני עדנה ...

 9. גיליון 6445 עמוד 25 מתאריך 12/07/2012

  ... 13/08/2008 קלינה מהגהיבה קלינה טימוה 1/55562 2 2/03/201 1 מנדלוביץ חוה מנדלוביץ משה 1/59564 28/01/1993 אכטל אילן אכטל יוסף 1/59566 1 1/201 05/1 אכטל אילן אכטל פהידה 1/59567 0 5/09/201 1 דקסי אייל דקסי סלמאן 1/59575 ...

 10. גיליון 6366 עמוד 11 מתאריך 23/01/2012

  ... 1 5/08/201 1 תשבי רעה אמינוב טוביה 121 54021 0/10/2008 1 יאסקין ראיסה יאסקין לאון 121 54024 13/11/2011 גרוס פנחס גרוס ברנטה 121 24027 07/08/2007 מרגלית רזיאל מרגלית אביבה 121 54028 1 7/08/201 1 מרגלית רייאל מרגלית יוסף ...