אדירה (2008) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6015 עמוד 34 מתאריך 02/11/2009

  ... 10/ 29418 06/51/2008 פונק רסתר אנה פהמסר פולה 101 29412 5/559/2550׳ 2 גורגי הלן סיסנד קשאללה 10/ 29420 2/2558 01/1 רידנראנא דודסון וילי 10/ 29427 0/54/0888 1 בבר עדין הבר נתן 1/1 24427 18/55/2558 יצחק דוריח ...

 2. גיליון 5996 עמוד 8 מתאריך 10/09/2009

  ... ן ושם סמינח/ס ומר' תיק ירושות 20/10/2008 אביבי לילי אביבי נסים 1/199172 22/08/1193 שיזף׳ חסידה פרקש דר ^61211I־I2, 28/03/2008 קלינבורט ישראל צלינרורט יסודיח 14/12/2008 שראל מיה הראל אברהם בר 25 221 61 ו ...

 3. גיליון 5996 עמוד 9 מתאריך 10/09/2009

  ... היינו בימון 1/1 06980 2008/^19/0 ז־נינו חיים גד דשנו פיבי 2 51 0 2 4 83 09/09/2009 בנדו עליזה סנדו צוריאל 2 51 50 2 86 08/04/2009 מזרחי־ עומרי מזרחי עכרקא 2 51 20591£3 01/015/2009 מגי למחה בימה לנגי יעקב 2 51 20592 ...

 4. גיליון 5990 עמוד 27 מתאריך 25/08/2009

  ... הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 26/06/2008 ובילקוט הפרסומים 5833, התשס׳׳ח, עמ' 4007, בתאריך 21/07/2008. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ...

 5. גיליון 5989 עמוד 24 מתאריך 18/08/2009

  ... 91/03/2009 דיק זהבה בקאל ויולט 02121224 7/2008 24/0 רוקיי פאינה רלוצ׳יק יבגניה 0 2 1 211305 5/05/2009 0 שא ובר רוברט זמיר חוה 02121226 09/02/2009 מאירס אדירה לאה אאירס נורמן 02121227 29/06/2008 פרלמן נטע בקנבמקיה לרימה ...

 6. גיליון 5948 עמוד 42 מתאריך 07/05/2009

  ... 07/22/2008 רבינומיץ בנוריס רבינוביץ דניאל 2 2/ 0 2023 08/02/2009 זימואליאדוב מיכאל אמויליאדוב פבל H/ 0 8008 20/07/2008 חיימזון ׳־הודית מייטק אסתר 27/01/2009 ברונשטיין חיים רובינשטיין רחל 0 2/ 0 8106CO 28/01/2009 גיל ישראל ...

 7. גיליון 5930 עמוד 8 מתאריך 15/03/2009

  ... ו^ורח^ 1/2008 12/1 גבאי רדי מרעם יחיוויז 000רח/1 09/12/9008 טביביאןאהובה רון לואיז Vm705 1/2208 13/1 אסתרין רן דבילנסקי יצחק 1/m056 02/05/2008 נחום ראובן נחום אלגרה Vm008 1/9008 20/1 בנחם מרסתר־ מנחם יונה ...

 8. גיליון 5927 עמוד 19 מתאריך 05/03/2009

  ... שם העמותה מספר עמותה הוד השרון י״ז אב תשס״ח (18/08/2008) טיפול בבעלי חיים הוד השרון אוהבת חיות (ע״ר) 58-049890-5 אשחר י״ז אב תשס״ח (18/08/2008) חינוך בית ספר מגוון אשחר (ע״ר) 58-049891-3 בני ברק י״ז אב תשס״ח (18/08/2008 ...

 9. גיליון 5927 עמוד 26 מתאריך 05/03/2009

  ... ג' כסלו תשס׳׳ט (30/11/2008) תורה מקבציאל וחסד עם עמי ישראל - הבית הרוחני שלכם (ע׳׳ר) 58-050078-3 ירושלים א' חשון תשס״ט (30/10/2008) סיוע לנזקקים עזרה לאנשים עם מוגבלויות (ע׳׳ר) 58-050080-9 ג'לג'וליה י״א חשון תשס״ט (09/11/2008) דת האיסלם ...

 10. גיליון 5913 עמוד 5 מתאריך 05/02/2009

  ... שלום שמחון שר החקלאות ופיתוח הכפר התשמ׳׳ה-1985י, במהלך שנת 2008, בציון סכום התמיכה שאושר לכל מוסד: הסכום שאושר לתמיכה שם המוסד    בשקלים חדשים תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להשגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם: מרכז ארגונים של ניצולי שואה בישראל    2,925,000 ...