אדירה (2008) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5901 עמוד 24 מתאריך 15/01/2009

  ... 1/41455 17/08/2008 כחן עמרם כהן רוזנזה מתת 1/41456 08/2005/ 31 קותנן מרנזונה דוחובני רבקה 1/41457 20/10/1991 שדיצתק שר זלמן 1/41459 23/06/2008 שר יצחק שר דינה 41460/ ו 19/10/2008 אתהלט גדעון אהתהלם שושנה ...

 2. גיליון 5898 עמוד 12 מתאריך 08/01/2009

  ... מקוייה אמבט 2/110152 12/01/2008 סברן אברהם 2/110159 06/05/2008 פישר אלחנן 2/110174 28/07/2003 מרון רות 2/110183 01/04/1978 פרו מאיר 2/110207 06/08/2008 וייס צפורה 2/110211 05/02/2000 ...

 3. גיליון 5888 עמוד 7 מתאריך 24/12/2008

  ... תוקף ההשעיה מתחילת השעייתו הזמנית מיום י' באייר התשס׳׳ח (15 במאי 2008) עד יום ה' בסיוון התשע׳׳ג (14 במאי 2013). כ׳׳ז בחשוון התשס׳׳ט(25 בנובמבר 2008) (חמ 3-94) חיים זליכוב סגן ראש לשכת עורכי הדין הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961 אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים ...

 4. גיליון 5882 עמוד 42 מתאריך 16/12/2008

  ... פרטי שותף שם שותפות מס' שותפות 13/11/2008 כרמל 14 מכבים-רעות צביה נהור ת.ז.: 054186382 אס.אף. דיירקט הולדינג 4 שותפות מוגבלת SF DIRECT HOLDING 4 LIMITED PARTNERSHIP 55-023221-9 13/11/2008 עוזי נרקיס 3ב' תל אביב קליגמן אבי ת.ז.: 041773607 ...

 5. גיליון 5882 עמוד 43 מתאריך 16/12/2008

  ... 18/11/2008 בורלא 1 תל אביב פרשקר גיל ת.ז.: 22938062 טי אם ג'י קבוצת טריידי ניהול , ש.מ TMG TRADY MANAGEMENT GROUP L.P 55-023232-6 18/11/2008 העמל 22 רמת גן יולי אוגוסט תקשורת והפקות JULY AUGUST בע׳׳מ COMMUNICATIONS AND PRODUCTIONS LTD מ.תאגיד.:513498006 ...

 6. גיליון 5878 עמוד 8 מתאריך 07/12/2008

  ... בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם}, רותשל״ה*5ד19 מוסרת בזאת הודעה טל תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית גת צ, לקראת הנחירות שקו י ימו גיוס י ״ג בזזשון התטסייס (11 נובמבר 2008) 1. אושרו הצמות המועמדים כלתי!: 1.    אדרי אברהם אדירו 2.    ארז אלגרו* 3.    y דויד יפה 4 ...

 7. גיליון 5876 עמוד 50 מתאריך 04/12/2008

  ... 2009, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, רח' לבונטין 8, תל אביב, טל' 03-5666365, פקס' 03-5666364, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. צבי רוטמן, עו״ד, מפרק ילקוט הפרסומים 5876, ז' בכסלו התשס״ט, 4.12.2008 858 ...

 8. גיליון 5832 עמוד 29 מתאריך 15/07/2008

  ... מס' תיק בן חיים כרמלה 1.4.2008 בן חיים יגי 9515 אזולאי פרלה 14.2.2008 אזולאי חנניה 0073 זית מרים 2.10.2007 זית דוד 7968 שפירא דב בעריש 4.7.2007 שאפירו מאיר 2135 שפירא דב בעריש 30.4.1988 ...

 9. גיליון 5826 עמוד 13 מתאריך 30/06/2008

  ... י וספ ובי׳ץ לאת 1/38757 יוספוביץאשר 1/38758 שטייגמן אהובה 1 /38762 זמירין דח־ 1 /3S764 גרינברג שרה דובה 1/38766 שטיין בנימין 1/38768 גורודצקי ולדימיר 1/38769 Ifflf פטירה 1 ₪ז־11 Bijni־־ 24/03/2008 ...

 10. גיליון 5817 עמוד 8 מתאריך 12/06/2008

  ... 02/02/2008 חני יהושע מנאי שלום סלים 1/105554 22/11/2007 שוקיו אורנה יהודה מנשה 1 /105555 17/11/2007 נרנונר משה חיים נרנונר אסתר 1/105557 15/12/2007 דיו דן זיו טובה 1/105558 30/10/2007 נרקול מריס כרקול אריה 1/105559 ...