אהרון בצלאל פסלים - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5508 עמוד 27 מתאריך 22/03/2006

    ... 24.12.2005 בלאט אהרון 3238 אלהרר לאה 30.6.2002 אנקונינה יוליאטה 2874 אנקונינה צבי 23.12.2005 אנקונינה שלמה 2866 רווה אברהם 19.6.2005 רוסה טובה 5404 מטרזו לואיס אלברטו 18.12.1998 מתרזו מרכוס ...