אודה השקעות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6852 עמוד 34 מתאריך 06/08/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יונתן דה פריס, עו״ד, מפרק אופיל השקעות בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-236574-3) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6851 עמוד 28 מתאריך 03/08/2014

 3. גיליון 6843 עמוד 4 מתאריך 24/07/2014

  ... נאור ושות', מתחם גרנות, ד׳׳נ חפר 38100, מול מתחם גן שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה רונן משה, עו״ד, מפרק סיטו השקעות בע״מ (ח״פ 51-455968-1) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6836 עמוד 36 מתאריך 14/07/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יזהר לנדאו, מפרק א.ר.ן אריזות השקעות (988ו) בע״מ (ח״פ 51-130114-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה ...

 5. גיליון 6836 עמוד 38 מתאריך 14/07/2014

 6. גיליון 6835 עמוד 31 מתאריך 14/07/2014

  ... תתכנס ביום 1.9.2014, בשעה 10.00, במשרד דנהירש ושות', עורכי דין, רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אודי דנהירש, עו״ד, מפרק פביליון בית השקעות ישראל בע״מ (ח״פ 51-434654-3 ...

 7. גיליון 6814 עמוד 34 מתאריך 08/06/2014

 8. גיליון 6810 עמוד 23 מתאריך 01/06/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אלכסנדר בנר, עו״ד, מפרק אס. בי. אם. השקעות בע״מ (ח״פ 51-197954-4) (בפירוק מרצון ...

 9. גיליון 6804 עמוד 30 מתאריך 19/05/2014

  ... דה וינצ׳י 21, תל אביב, טל' 03-6932015, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רונית שאולי-ברנאי, מפרקת די.אי.אס השקעות ובניה בע׳׳מ (ח”פ 51-158341-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 10. גיליון 6797 עמוד 14 מתאריך 05/05/2014

  ... סלנסקי השקעות בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-340189-3) ג׳יני יועצים פיננסיים בע׳׳מ (ח״פ 51-387005-5) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.6.2014 ...