אודה השקעות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6163 עמוד 78 מתאריך 25/11/2010

  ... שי קליין - לידר השקעות בע״מ (ח״פ 51-358199-1) קסו סבן ושות' בע״מ (ח׳׳פ 51-371415-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום ...

 2. גיליון 6154 עמוד 15 מתאריך 01/11/2010

  ... 12.12.2010 בשעה 12.00, ברח' המשכית 6, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עינת קצנל, עו״ד, מפרקת דולי לידור השקעות בע״מ (ח״פ 51-432874-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6150 עמוד 33 מתאריך 25/10/2010

  ... תאריך הצטרפות כתובת שותף פרטי שותף שם שותפות מס' שותפות 01/08/2010 רש״י 14א רעננה אקונרג'י מערכות בע"מ ECONERGY SYSTEMS LTD מ.תאגיד.: 514342427 אקונרג'י השקעות 2,שותפות מוגבלת ECONERGY INVESTMENTS 2, LIMITED PARTNERSHIP 55-023883-6 ...

 4. גיליון 6108 עמוד 26 מתאריך 14/07/2010

  ... הליפי, מאירי ושות', רח' אבא הלל סילבר 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יורם ארוץ, מפרק רימז השקעות (992ו) בע׳׳מ (ח״פ 51-167482-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 6099 עמוד 12 מתאריך 22/06/2010

  ... 17/01/2010 הר סיני 3 תל אביב אוסיף השקעות OCIF ופיתוח בע"מ INVESTMENTS AND DEVELOPMENT LTD מ.תאגיד.: 520024522 דרך הים התפלה -שותפות VA MARIS הקמה DESALINATION - CONSTRUCTION PARTNERSHIP 54-021983-9 17/01/2010 אשל אברהם 8 רמת השרון ורדי גיא ת.ז.: 023888027 ...

 6. גיליון 6099 עמוד 14 מתאריך 22/06/2010

  ... תל אביב - ניו יורק השקעות נדל״ן,פולטון,שותפות מוגבלת TEL AVIV-NEW YORK REAL ESTATE INVESTMENTS FULTON ,LIMITED PARTNERSHIP 55-023661-6 03/02/2010 03/02/2010 מ.ה.ק. דוידוב, שותפות מוגבלת 55-023662-4 03/02/2010 03/02/2010 רימון פטרוליום, שותפות מוגבלת ...

 7. גיליון 6099 עמוד 36 מתאריך 22/06/2010

  ... תאריך הצטרפות כתובת שותף פרטי שותף שם שותפות מס' שותפות 24/03/2010 קצרין 93 ראשון לציון אור לירון ת.ז.: 037047529 קבוצת מומנטום השקעות ס.ס.א.1 שותפות מוגבלת 55-023713-5 24/03/2010 ספיר 22 מכבים-רעות אילן ברעם ת.ז.: 055531354 ...

 8. גיליון 6080 עמוד 76 מתאריך 28/04/2010

  ... צפריר ושות', רח' ויצמן 2, קומה 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. קרן באר, עו״ד, מפרקת רוטק השקעות ומחשבים בע״מ (ח״פ 51-177171-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 9. גיליון 6077 עמוד 6 מתאריך 15/04/2010

  ... חברת ביטוח סוכנות ביטוח הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע”מ הראל-ידידים סוכנות לביטוח (2005) בע”מ ו800 תקשורת, מחשבים וחשמל קבלנות חשמל, ייצור עמודי תאורה ייצור לוחות חשמל רפק תקשורת ותשתיות בע”מ אל-מור חשמל התקנות ושירותים (986ו) בע”מ אל-מור תעשיות ולוחות חשמל בע”מ ...

 10. גיליון 6039 עמוד 16 מתאריך 30/12/2009

  ... א. לירז השקעות בע׳׳מ) ^SATOFI S.A את מלוא חלקה בשותפות, 50/1001 חלקים בשותפות. השותפים וחלקם בשותפות לאחר ביצוע השינויים המדווחים: SATOFI S.A (שותף מוגבל) - 1000/1001; ניהול מגדל רמה בע׳׳מ (השותף הכללי) - 1/1001. דורון טאובמן, עו״ד בא כוח השותפות אס-פס-יאן (שותפות רשומה 54-022469-8 ...