אודי בנימיני - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 39 מתאריך 23/09/2014

  ... בני בנימין 51/4 ,נתניה 7949977 מזל טרים אפרים 09?: 30 26/05/16 11/08/14 34468-07-14 43921 רמלה 0/0,רמלה 56454937 מימון מישאל 10: 30 03/05/16 25/08/14 39961-07-14 42902 הדקל 3/0,רמלה 54080528 מלמוד דראי תרז ...

 2. גיליון 6877 עמוד 20 מתאריך 14/09/2014

  ... המצודה 3, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. סגל ישראל בנימין, מפרק זוהר ומיגל בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-469129-4) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6852 עמוד 29 מתאריך 06/08/2014

 4. גיליון 6807 עמוד 49 מתאריך 22/05/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. בנימין ארד, מפרק אלקטריק פאוור ט.א.מ. בע״מ (ח״פ 51-367515-7) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 6787 עמוד 70 מתאריך 09/04/2014

  ... בני בנימין 49/3, נתניה 1098ר10פ עמר מארי 36/03/14 20942-08-12 38801 טיומקין 3/3, ראשון לציון 1268ר124״ פללוצקי ז־מיטרי 13/02/14 6895-07-11 28668 רמב׳׳ם 100 , רחובות 26471636 פורטוגז לקרן 28/02/14 23753-07-13 ...

 6. גיליון 6767 עמוד 13 מתאריך 09/03/2014

  ... עטייה צלחה 1/31137 אלפייה דוד 1/31139 שטיינברג ברכה בירטה 1/31148 אזולאי מרים 1/31156 קרצמן שורה 1/31161 אדלשטיין ישראל צבי 1/31163 מרגלית בנימין 1/31165 רח' כנפי הנשרים 15, בנין ההאומים, ירושלים ...

 7. גיליון 6760 עמוד 7 מתאריך 23/02/2014

  ... 12.    יחידה להתפתחות הילד אבני דרך (טלז סטון), רח' אזניים לתורה 7, קרית יערים; 13    יחידה להתפתחות הילד, מיתרים, הר חברון; 14    היחידה להתפתחות הילד, מועצה אזורית מטה בנימין; 15    היחידה להתפתחות הילד נוה אברהם, קרית ארבע; 16    מרכז רקפת להתפתחות הילד - עמותת לגדול ולפרוח ...

 8. גיליון 6743 עמוד 7 מתאריך 26/01/2014

  ... יפת בנימין גולן חבושה יעקב אוזמו יעקב עטיה עמוס יצחק דהן גולן עודד אורן יוסף עמיאל סמרה נעמי כהן אביב גילת נוריאל איברגימוב איגור עמיאל רפאל כהן אביתר גלאי יורם איינהורן אריאל עמר שמואל כהן ארמונד ...

 9. גיליון 6727 עמוד 66 מתאריך 05/01/2014

  ... 40006 הרקפת 3/0 ,אודי ם 10061400 ניב: ר ציסלב 00:00 00/00/00 06/10/10 30017-10-10 HHO הרקפת 3/0,tD0^M 600׳01041 ניב רחל 00:00 00/00/00 10/10/10 109 56-11-10 30661 הרצנו; 34/0 ,גבעת שמואל 16442801 מלאם י וסף ...

 10. גיליון 6697 עמוד 43 מתאריך 19/11/2013

  ... 02/10/2013 ברקוביץ רודיקה 25/08/2013 זיגלמן נתן 01/10/2013 כהן אליעזר 19/08/2013 פוקס רנה 01/09/2000 ים סולימן אורית 20/09/2013 רוסטוקר דוד 28/08/2013 שבתי בנימין 18/08/2013 שופט ארנון 02/09/2013 מידזינסקי נורית 19/09/2013 רוזנטל יונתן 1475 ילקוט הפרסומים 6697, ט״ז בכסלו התשע״ד, 19.11.2013 ...