אודם א. א. ניהול השקעות ופיננסים - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6446 עמוד 4 מתאריך 16/07/2012

    ... שם המטפח: Lorenzo Rivalta, איטליה שם הגידול: אגס תאריך הבקשה: 04/12/2008 השם המוצע לזן: ARENA כינוי הזן: 80-18-69 ISF-FO תיאור הזן ותכונותיו: צמח: גובה - גבוה, צורה - זקוף; עלה: צורה - דמוי ביצה הפוכה, צבע - ירוק; פרח: צורה - דמוי ביצה הפוכה רחבה, גודל - גדול; זרע: צורה - דמוי ביצה, גודל ...