אודם ש. ב - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 38 מתאריך 23/09/2014

  ... רח 501ב 10/0,נצרת 09222021 עיאד דחעא 10: 30 38/04/16 02/02/14 7712-07-13 30077 ערך וזטיבות גולני 2/י>ת6,מגדל העי 71481055 עורטל יהודה 10: 30 02/03/16 02/02/14 1L1 !5!?- 07-14 35468 דרו 5104 0/0,נצרת ^!75<^<^:7:L0 ...

 2. גיליון 6874 עמוד 3 מתאריך 09/09/2014

  ... בת-שבע אברך ב^-טוב, ראבת הרשם לענייני ירושה בתל אביב ור2שות פריימן מנחם 040 ־::וגנוב; בתה 0ר906-/- מרינה 2 / 1 ^:50^^ נקאש ר־ירין -/- 93233 סייבוmל אייטל -/- 93323 גריני ד^^'ולר -/- 93002 ...

 3. גיליון 6831 עמוד 65 מתאריך 07/07/2014

  ... 12־7123-03 25165 לוחמי הגיטאות 4/4, קרית ב 50־4.נ?>1:2.32. משקוב איגו״ מחיקת !:לקשה 29/05/14 12362-12-12 28022 ת״ז־ 677, חורפיש 25819145 עאמר עמריה מחיקת בקשה 24/03/14 11־05־32688 22600 שכונת מיתר/ן ת.ד 809, קומו ...

 4. גיליון 6809 עמוד 19 מתאריך 26/05/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. רון בבאי, מפרק ש.ב. צריכה בע״מ (ח״פ 51-345527-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של ...

 5. גיליון 6707 עמוד 28 מתאריך 28/11/2013

  ... שרה 23/04/2013 חיימוב בן שיון 07/10/2013 רימון ריינס תמר 03/07/2013 רפפורט נחמה 2    06/08/201 רוסו ישחק 14/28/2013 פוני ס ב ידה 02/17/2013 קוסששוידי שידה 13/08/2013 סופר נסים 2 01/02/201 שדון פויודה רות דינקר-מזרחי, רשמת ילקוט הפרסומים 6707, כ״ה בכסלו התשע״ד, 28.11.2013 1800 ...

 6. גיליון 6618 עמוד 25 מתאריך 27/06/2013

  ... 438י3364 -ב\ה אסף 04/04/13 12־03־42722 34313 הרותכ 0/0ר, אור יהודה 39144480 נקש ליאור 12/03/12 7411-03-12 32417 גולומב 6/ר2, וזרצלי ה 54974496 -גל א ו-ירז 23/03/12 1310-00-03 31021 שוולפסון 267,תלמונד ...

 7. גיליון 6603 עמוד 38 מתאריך 30/05/2013

  ... מ.ר.ב.מ. יבוא ושיווק בע״מ 13:00 19/08/13 12:30 19/08/13 19/02/13 I 6951-09- 12 53139 30 ,פתח תקווה 513984781 רונית סיקרט בע״מ 13:00 26/08/13 12:30 26/08/13 19/02/13 I 42149-09- 12 52450 4 4 ,נתניה 510866536 ...

 8. גיליון 6561 עמוד 116 מתאריך 07/03/2013

  ... 3188:3:50(8 ב:ן—או^־ חיים ויקטו הסדר 21/12/12 160l-M-H 18/23 , מושב חניא7 גוטיוין משיב הסדר 12ר16/11 3213-00-02 1 1227 זמנהוף 27, הרחליה 17278290 גרונר גמ^ילון8 ניחול לרעה 01/0 !5/12 3102-00-00 ...

 9. גיליון 6555 עמוד 28 מתאריך 28/02/2013

  ... שרותי בטיחות כהן ש.ב.כ. בע״מ (ח״פ 51-343234-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ...

 10. גיליון 6515 עמוד 32 מתאריך 17/12/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יעל גור, מפרקת ב.מ לנציאנו שיווק ויעוץ פיננסי בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-204801-8) (בפירוק מרצון ...