אומן המים - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6513 עמוד 22 מתאריך 16/12/2012

    ... 1.    גוש 6519 חלקה 45 - רחוב יודפת 7 - משכן האמנים 2.    גוש 6520 חלקות 16,33 - רחוב נורדאו 1 3.    גוש 6520 חלקה 15-רחוב נורדאו 3 4.    גוש 6520 חלקה 25 - רחוב נורדאו 20 - בית דבור 5.    גוש 6520 חלקה 60 - רחוב ברנדייס 6 - בית ספר ברנדייס, מגדל מים 6.    גוש 6521 חלקות 23 ...

  2. גיליון 6140 עמוד 25 מתאריך 07/10/2010

    ... לאחר שהוועדה שוכנעה כי מדובר אמנם בטעות סופר, היא הורתה על תיקון מסמכי התכנית ועל הצמדת הדרך לקונטור הבניין הקיים, כמפורט בתכנית 1511. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ...

  3. גיליון 5581 עמוד 12 מתאריך 25/09/2006

    ... הסתדרות החדשה / אג״מ / איגוד האמנים. כיבוד ופנאי. .4 כלל העובדים. .5 .1 שעות המתנה. .6 .2 9.8.2006 .7 .3 1.7.2006 לתקופה בלתי מסוימת. .8 .4 .5 233/2006 .1 .6 ...