אומנות הורד ישראל בע מ (חברה לתועלת הציבור) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6826 עמוד 46 מתאריך 26/06/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. כרמלה שיף, מפרקת הסטודיו מכללה ללימודי אמנות רעננה (ח״פ 58-018052-9) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6732 עמוד 51 מתאריך 09/01/2014

  ... אומנות אמן בעירו (ע׳׳ר) 58-057062-0 ירושלים ט״ז אדר תשע״ג (26/02/2013) חינוך קהילות ידע - עמותה לקידום החינוך בקרב נוער יהודי (ע׳׳ר) 58-057063-8 ירושלים כ״ה אדר תשע״ג (07/03/2013) רווחה הקשיבה - לקול החרשים בישראל (ע׳׳ר) 58 ...

 3. גיליון 6692 עמוד 2 מתאריך 13/11/2013

  ... הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית לתרבות ולאמנות לפי חוק התרבות והאמנות, התשס׳׳ג-2002 מודיעים בזה, כי הממשלה מינתה, בהתאם לסעיף 2(א) ו-4 לחוק התרבות והאמנות, התשס׳׳ג-2002י )להלן - החוק), ולפי הצעת שרת התרבות והספורט, את המפורטים להלן, לחברים במועצה הישראלית לתרבות ולאמנות ...

 4. גיליון 6597 עמוד 17 מתאריך 23/05/2013

  ... מטרות ההקדש שם ההקדש מס' רישום 04/10/2011 חלוקת מלגות לנכים שיגיעו להישגים מיוחדים בתחומים שונים הקדש לזכרם של ד״ר שרה וד״ר מקס גרף ז׳׳ל עבור נכי צה׳׳ל 590031688 10/10/2011 תמיכה בלומדי תורה שתורתם אומנותם הקדש על שם נסים בהלול ז״ל 590031696 ...

 5. גיליון 6429 עמוד 5 מתאריך 10/06/2012

  ... פ( בית ספר בלט פאנוב, מרכז אמנויות ”מונארט”, רחוב הגדוד העברי 16, אשדוד. 3. מוסדות על-תיכוניים שהם בתי ספר לשפות המכינים לקראת לימודים במוסדות להשכלה גבוהה (רק לעניין לימודי השפה ברמה על-תיכונית) )א( GMAX, רחוב יורדי הסירה 32, תל אביב; )ב( GLOBAL ONE INSTF, רחוב הנדיב 71, הרצליה ...

 6. גיליון 6401 עמוד 7 מתאריך 04/04/2012

  ... גבעת זאב כ״ג חשון תשע״ב (20/11/2011) תורה נתיבי אור לישראל (ע״ר) 58-054915-2 תל אביב-יפו י״א כסלו תשע״ב (07/12/2011) אומנות סוללות - בית הארחה לתהליכים יצירתיים בתחום המחול (ע״ר) 58-054916-0 תל אביב-יפו ח' תשרי תשע״ב (06/10/2011 ...

 7. גיליון 6057 עמוד 2 מתאריך 01/02/2010

  ... 2    י”פ התשמ׳׳ט, עמ' 362. הודעה על מינוי יושב ראש למועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות, התשס׳׳ג-2002 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 4(ב) לחוק התרבות והאמנות, התשס׳׳ג-12002, החליטה הממשלה למנות בהמלצת שרת התרבות והספורט את חיים פרלוק, ת׳׳ז 052028057, חבר המועצה הישראלית לתרבות ...

 8. גיליון 6049 עמוד 15 מתאריך 18/01/2010

  ... י״ג אב תשס״ט (03/08/2009) אומנות משכן לאמנות ויצירה (ע׳׳ר) 58-051320-8 כפר מנדא כ׳׳א אלול תשס׳׳ט (10/09/2009) ספורט רוכבי הצפון (ע׳׳ר) 58-051321-6 רמת גן ט״ו אב תשס״ט (05/08/2009) סיוע לנזקקים ברית יוסף (ע׳׳ר) 58-051322-4 ...

 9. גיליון 5983 עמוד 2 מתאריך 26/07/2009

  ... 58-049561-2 בית"ר עילית כ״ה סיון תשס״ט (17/06/2009) בתי כנסת מרכז לתורה תפילה וחסידות ביתר (ע״ר) 58-049581-0 תל אביב-יפו כ"ב טבת תשס"ט (18/01/2009) אומנות אמנות - ישראל דרך אמנות (ע״ר) Omanoot - Israel Through Art (.(R.A 58-049593-5 ...

 10. גיליון 5927 עמוד 29 מתאריך 05/03/2009

  ... י״ד חשון תשס״ט (12/11/2008) אומנות אדם יוצר - טיפוח הביטוי האמנותי (ע״ר) 58-050172-4 אשדוד א' חשון תשס״ט (30/10/2008) הצלת חיים להציל את אור- חיה (ע׳׳ר) 58-050173-2 בני ברק כ' כסלו תשס׳׳ט (17/12/2008) סיוע לנזקקים פת שחרית (ע״ר ...