אוניקס שילובים - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6830 עמוד 40 מתאריך 06/07/2014

    ... המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אמיר אורגד, עו׳׳ד, רו׳׳ח, מפרק אוניקס פרמצבטיקה (ישראל) בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-488825-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל ...

  2. גיליון 6642 עמוד 93 מתאריך 12/08/2013

    ... 19/02/2013 מגדל הנביאים בעמ מ .תאגיד. : 510640667 ברקת-אנלייט,שותפות BAREKET - כללית ENLIGHT, GENERAL PARTNERSHIP 54-023591-8 01/03/2013 מתתיהו אסף ת ז : 024859829 BLACK בלק אוניקס פרטנרס ONYX PARTNERS 54-024919-0 01/03/2013 וינראוב מיכאל ת .ז ...