אופיר רביב הנדסה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6798 עמוד 46 מתאריך 11/05/2014

    ... בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פר׳׳ק 8112-11-13 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת זאמן הנדסת חשמל בע”מ, ח׳׳פ 51-189075-8, והמבקש: דוד רביב, ת׳׳ז 067657643, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד שמעון רביב, מדרך העצמאות 5, חיפה, טל' 04-8671112, פקס' 04-8641066. נמסרת בזה ...

  2. גיליון 5947 עמוד 40 מתאריך 07/05/2009

    ... אם היום ה-30 כאמור לעיל יהיה ביום ו' או שבת או חג תתכנס האסיפה ביום הראשון שלאחריו. אורלי שושן, מפרקת ב אייל הנדסת בנין בע״מ (ח״פ 51-274596-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של ...