אופק דרום עבודות עפר - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6801 עמוד 16 מתאריך 13/05/2014

  ... מחוז דרום מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 23/ 03/ 102/ 139 שם התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור ולהיפך, שכונת רמב"ם - אופקים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ...

 2. גיליון 6801 עמוד 17 מתאריך 13/05/2014

  ... על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אופקים, שד הרצל 1 אופקים 80300 טלפון: 08-9928542 ...

 3. גיליון 6739 עמוד 2 מתאריך 20/01/2014

  ... 5)    עורך הדין אביים ברקאי, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל-אביב-יפו; (6)    עורך הדין אמיר דורון, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הדרום; (7)    השופטת עדי במביליה, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הצפון; (8)    עורכת הדין מרב גרינברג, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז המרכז ...

 4. גיליון 6690 עמוד 25 מתאריך 11/11/2013

  ... מקומית לתכנון ולבניה שורקות, גבעת ברנר גבעת ברנר 60948 , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il . רות יוסף יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז מחוז הדרום מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים הודעה בדבר ...

 5. גיליון 6649 עמוד 47 מתאריך 22/08/2013

  ... מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 17 03/ 173/ 3 שם התכנית: שינוי ייעוד באזור תעשיה מרחבים במבואת הכניסה לאופקים נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת מס': 7/ 03/ 173/ 3 שפורסמה בעיתונים ...

 6. גיליון 6633 עמוד 41 מתאריך 24/07/2013

  ... המרחב שבין קיבוץ צאלים - אופקים ובסיס חצרים. קואורדינטה 161000 X קואורדינטה 570000 Y גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף מטרת התכנית: ליעד את השטח לשמורת טבע ויער פארק מוצע, לצרכי שימור טבע נוף מורשת וטיילות . עיקרי הוראות התכנית: 1.    קביעת הנחיות לשימור ערכי הטבע. 2 ...

 7. גיליון 6621 עמוד 75 מתאריך 02/07/2013

  ... אלכס שפול יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מחוז הדרום מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי: 123 03/ 132 שם התכנית: בתי מגורים ברחוב שמואל הרואה 19 ו- 21 - אופקים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי ...

 8. גיליון 6605 עמוד 51 מתאריך 06/06/2013

  ... מחוז הדרום מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי 23/ 03/ 129 שם התכנית: מוסדות חינוך וקהילה במתחם "קרית החינוך" - אופקים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ...

 9. גיליון 6584 עמוד 66 מתאריך 30/04/2013

  ... איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות אלכס שפול יו״ר הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון מחוז הדרוםמחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 23/ 03/ 130 שם התכנית: מבנה ציבור ומסחר בקרית מנחם אפקים ...

 10. גיליון 6584 עמוד 67 מתאריך 30/04/2013

  ... התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אופקים, שד הרצל 1 אופקים 80300 טלפון: 08-9928542, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www ...